arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

PFAS i Kallinge, en långdragen historia

Den 10 september skulle en uppmärksammad rättegång startat där invånare i Kallinge, som under lång tid druckit vatten förorenat med så kallade perfluorerade substanser (PFAS), dragit det kommunala vattenbolaget inför rätta.

Det hela började uppdagas i december 2013 då höga halter av dessa långlivade organiska föroreningar hittades i dricksvattnet runt Kallinge. Vår systerklinik AMM Syd i Lund drog igång en jättestor insamling av blod från drabbade och fann höga halter av ämnena i blodet.

Efter undersökningar våren 2014 så kommer man fram till att dessa ämnen kommer ifrån brandskum som använts vid försvarets flygflottilj F17 i området. Senare under året tar också försvaret på sig ansvaret för det inträffade. Dessa numera förbjudna ämnen har använts på platsen mellan 1985-2003. De bryts dock ner mycket långsamt varvid det fanns höga halter när de upptäcktes 2013.

Drabbade personer från området bildar PFAS-föreningen som har som mål att få upprättelse för de drabbade. De vill först stämma försvaret men då de inte kan kräva något av försvaret så blir det istället en stämning av det kommunala vattenbolaget som levererat vattnet i september 2016.

Stämningen orsakar huvudbry i tingsrätten 2017 då man är osäker på huruvida vatten ska anses vara en produkt eller ej vilket kommer ha stor effekt på huruvida PFAS-föreningen kan driva en skadeståndsfråga. Av den anledningen skickas målet upp till Högsta Domstolen.

Denna högsta instans beslutar 2018, enligt PFAS-föreningens önskan, att dricksvatten är en produkt som därmed ska omfattas av något som kallas produktansvarslagen. Just detta beslut är intressant då det kan innebära att alla som levererar vatten i framtiden får ett större ansvar för att säkerställa att det inte innehåller skadliga substanser vilket bör anses positivt för att minska risken för alla som har kommunalt vatten. Nackdelen för konsumenterna är att det kan innebära ökande kostnader för vatten i framtiden.

Därefter så planerades en start av förhandlingar i tingsrätten in till den 10 september 2020. Bara timmar innan start så lämnades ny bevisning, i form av forskning från Lunds universitet/AMM Syd, in av det kommunala vattenbolaget varvid rättegången skjuts upp till den 8 februari 2021. Så där står processen just nu.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600