arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Var med i en studie om psykisk ohälsa

Är du mellan 19 och 29 år och sjukskriven för psykisk ohälsa? Nu behövs du till en viktig intervjustudie.

Forskarna vill även intervjua chefer som har erfarenhet av att medarbetare i åldern 19-29 år sjukskrivits på grund av psykisk ohälsa.

Enligt Försäkringskassan stiger sjukfrånvaro med stigande ålder, men de psykiatriska diagnoserna dominerar bland yngre. Kvinnor har dessutom en betydande högre risk för sjukfrånvaro i psykiatrisk diagnos. Det har gjorts studier om orsaker till psykisk ohälsa hos personer i cirka 35-års åldern med familj och försörjningsansvar. Men det är annorlunda med de lite yngre.

”Vi tror att det finns kopplingar till osäkra anställningar, obekväma arbetstider och kanske till att de yngre ställer höga krav på sig själva och jämför sig mycket med andra. Men det är bara vad vi tror”, säger Caroline Olsson, projektledare och forskare inom arbetshälsa på Karolinska Institutet.

Nu vill hon och hennes forskargrupp ta reda orsaken, genom att fråga dem som själva drabbats.

”Vi vill fråga dem om deras självupplevda bild av orsaken till psykisk ohälsa och deras funderingar krig hur det hade kunnat undvikas.”

För att kunna göra jämförelser mellan könen söker forskarna både män och kvinnor. Studien har fått projektnamnet GUNGA eftersom den handlar om unga och om genus.

Som en del i studien vill forskarna också intervjua första linjens chefer med erfarenhet av att medarbetare i åldern 19-29 år sjukskrivits på grund av psykisk ohälsa.

”Vi vill fråga cheferna samma saker, vad de tror är orsaken, hur de tror att sjukdomen hade kunnat förhindras, och vad de ser för hinder och möjligheter att återgå i arbete”.

Intervjuerna med de unga beräknas ta cirka 60 minuter och med cheferna cirka 30 minuter. Intervjuerna sker via telefon eller digital plattform, det väljer den som ska bli intervjuad.

Projektet ska pågå i fyra år och är finansierat av Forte.

”Vi hoppas kunna utforma guidelines och metoder för hur man kan arbeta med det här inom exempelvis företagshälsovården”, säger Caroline Olsson.

Är du intresserad av att delta i studien?

Mer information och anmälan för unga: www.ki.se/gunga Länk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600