arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Säg ifrån vid mobbning – rädda din hälsa

Visste du att genom att se andra bli illa behandlade på jobbet riskerar du din egna psykiska hälsa? Men detta gäller bara om du inte försöker göra något åt det.

Det visar en nyligen publicerad artikel som skrivits i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin, Linköpings universitet och en forskningsgrupp i Bergen, Norge. Studien kan ge indikationer om hur arbetsgivare bör arbeta vid mobbning på jobbet.

Att vår hälsa påverkas negativt av att bli utsatt för mobbning på arbetsplatsen är kanske inte så förvånande. Forskning har gång på gång funnit samband mellan att bli mobbad och psykisk ohälsa i form av depression, ångest och även så allvarliga följder som posttraumatisk stress. Man har även funnit samband med somatisk ohälsa som exempelvis hjärtsjukdom.

Som om det inte vore nog riskerar även de kollegor som bevittnar mobbning att drabbas av ohälsa – men bara om de inte gör något. För de som däremot agerar och försöker påverka det som händer försvinner inte bara risken att må dåligt, de kan till och med må bättre. För arbetsgivare är detta viktig kunskap då det understryker vikten av att skapa förutsättningar för medarbetare att kunna ingripa vid mobbning och trakasserier på jobbet. Det kan leda till att inte bara den utsattes hälsa kan räddas, utan även den som ser det hända. 

Ovanstående risker för de mobbades kollegors ohälsa är resultat från den nyligen publicerade artikeln ”Killing two birds with one stone: how intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observer”. Tidigare forskning har visat indikationer på att man genom att bevittna mobbning på sin arbetsplats själv kan få negativa följder för den psykiska hälsan.

En svaghet i dessa studier har varit att de inte tagit hänsyn till i vilken utsträckning åskådaren själv är utsatt för negativ behandling på jobbet. I den aktuella studien försvann kopplingen mellan att bevittna mobbning och själv senare må dåligt när man också inkluderade åskådarens egen utsatthet för mobbning. Däremot lade de till en annan viktig aspekt, hur man väljer att agera när man ser någon annan bli utsatt.  

Genom att undersöka det egna ingripandet som en faktor fann de att vi kan må dåligt av att endast se andra mobbas, men bara om vi inte agerar.

Artikeln har tagits fram i samarbete mellan Stefan Blomberg, psykolog, Arbets- och miljömedicin, Linköping och Michael Rosander, Linköpings universitet samt, Ståle Einarsen och Morten Birkeland Nielsen, universitetet i Bergen, Norge.

För den intresserade finns det gratis tillgång till hela artikeln: Killing two birds with one stone: how intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observer. Länk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600