arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Delta i forskning och förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatser i skolan

Den här veckan har vi bjudit in en gästbloggare. Det är Lydia Kwak som är docent vid Karolinska Institutet, Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Lydia är forskningsledare för ett mycket spännande projekt som nu söker nya kommuner och skolor som är intresserade av att delta i en studie. Målet med studien är att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser inom grundskolan.

Stress och psykisk ohälsa är vanligt förekommande på våra arbetsplatser idag och är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Vi vet också att lärare och fritidspedagoger är en utsatt grupp som står för en stor andel av långtidssjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa. Nu har er kommun och era grundskolor möjlighet att delta i ett forskningsprojekt, med syfte att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Om projektet

Vi är en grupp forskare på Karolinska Institutet Länk till annan webbplats. (KI) som de senaste två åren stöttat kommuner och grundskolor med det praktiska arbetet för att förebygga psykisk ohälsa. Arbetet grundar sig i evidensbaserade riktlinjer, framtagna av oss på KI, och har gett positiva resultat i de skolor vi samarbetat med. Riktlinjerna baseras på den bästa tillgängliga forskning som finns i nuläget och är i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Nu söker vi nya kommuner och skolor som är intresserade av att delta i ett forskningsprojekt där vi fortsatt undersöker hur man på bästa sätt kan implementera riktlinjerna i ordinarie verksamhet och därmed förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Medverkande skolor och kommuner får under ett års tid stöd i arbetet att förebygga psykisk ohälsa genom en heldagsutbildning samt 5 workshops utspridda under året.

Projektstart sker september 2021 för samtliga medverkande.

Kan vi vara med?

Alla kommunala grundskolor med kommunanställd skolpersonal, till exempel: lärare, fritidspedagoger, rektorer och administrativ personal är välkomna att anmäla sitt intresse.

Enstaka skolor, gymnasieskolor och fristående skolor kan tyvärr inte medverka i projektet. Personal som inte är anställd av kommunen, till exempel: städpersonal och kökspersonal, kan inte heller medverka i projektet.

Foto: by Unknown Author is licensed under CC BY

Är du intresserad?

Om du vill veta mer om projektet eller anmäla ditt intresse till studien, hör av dig till Lydia på telefon: 070-748 24 14 eller via mejl: lydia.kwak@ki.se

Medverkande forskare i projektet är:

Från Karolinska Instiutet; Lydia Kwak (forskningsledare), Christina Björklund, docent, Irene Jensen, professor, Liselotte Schäfer Elinder, professor och Gunnar Bergström, professor, även vid högskolan i Gävle.

Från Lunds Universitet och Region Skåne: Kjerstin Stigmar PhD.

Från Region Östergötland, Arbets- och miljömedicin i Linköping och Linköpings Universitet; Charlotte Wåhlin, docent och medlem i bloggteamet för vår blogg

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600