arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Få bort dålig luft på rätt sätt

Det finns flera orsaker till att inomhusmiljön upplevs som dålig. Det kan röra sig om fuktskador, emissioner från material eller processer och bristande ventilation.

En tumregel vid problem med inomhusmiljö är att leta upp vad som orsakar problemen och åtgärda dessa. Fel åtgärder riskerar att skapa nya problem och att man aldrig får bukt med problemets orsak. Även till synes enkla vardagliga saker kan orsaka besvär.

Dofter

För att skapa en mysig atmosfär tar vi in dofter som vi associerar med sommar, blommor, ett välstädat hem och vid juletid pepparkakor. Dofterna kommer i form av blommor, tvålar, rengöringsmedel, doftljus och liknande. Detta skapar hemtrevnad. Personer med doftöverkänslighet kan istället reagera med hosta, nysningar och astmaliknande symptom. Vissa av ämnena som doftar kan också vara allergiframkallande.

Luftfuktare

Om huden upplevs torr tillför man fukt. Hur göra man då om luften upplevs som torr? Luftfuktare finns i alla dess former och man kan även tillsatta doftämnen. I nordiska klimat kan inomhusluften bli torr vintertid. Människan har en dålig förmåga att bedöma hur fuktig luften är vilket påvisats i studier. Ibland räcker det att ändra temperaturen någon grad för att luften ska bli mer behaglig. Att man upplever att luften är torr kan bero på att den relativa luftfuktigheten är låg. Det kan också bero på luftföroreningar och damm i luften. För torr luft kan påverka material, till exempel ytskiktet på linoleummattor. Alltför fuktig luft kan öka förutsättningarna för tillväxt av mögel och kvalster och kemisk nedbrytning av material. Luftfuktare kräver också skötsel så att de inte blir en grogrund för mögel och bakterier. Så innan man beställer hem en luftfuktare bör man fråga sig varför luften upplevs som torr. Skulle man kunna göra andra åtgärder?

Luftrenare

Luftrenare eller filter tar bort partiklar som annars skulle virvla runt i luften och irritera luftvägar, näsa och ögon. Bäst är ju självklart att ventilationen leder bort luft ur lokalen och leder in  ny fräsch luft. Ventilationens kapacitet kan vara otillräcklig eller den nya uteluften kan vara förorenad av exempelvis en närliggande bilväg. På en tillfällig byggarbetsplats kan ventilationen saknas. Och i vissa industrier återcirkulerar förorenad luft från maskiner ut i industrilokalen istället för att lämna lokalen genom ventilationen. På sin väg kan luften passerar en luftrenare eller filter som ska ta bort föroreningen.

I dessa fall är det viktigt att luftrenaren verkligen tar bort det den ska. Det behövs filter för gaser och partiklar inklusive de minsta partiklarna om sådant produceras. Om man funderar på att köpa en luftrenare bör man undersöka hur effektiv den är och att den inte råkar bilda biprodukter som ozon som är luftvägsirriterande.  Vid inomhusproblem ska luftrenaren inte ersätta nödvändiga åtgärder av grundorsaken till problemen.

Ozon

Ozon eller andra kemikalier kan reagera med och förändra det som doftar illa och renar således luften. Professionella sanerings- och avfuktningsföretag använder detta ensamt eller i kombination med andra åtgärder vid fuktskador. Numera finns det maskiner med ozon även  till privat bruk. Det utlovas att dofter försvinner. I vissa lägen kan det säkerligen vara en hjälp, men man bör vara medveten om att ozon inte är ofarligt.

Ozon är en mycket reaktiv gas som är luftvägsirriterande och kan ge andningsproblem. Det är därför viktigt att man följer instruktionerna noga så att inte ozon läcker ut till närliggande rum så att människor exponeras. Ozon reagerar inte enbart med de luktframkallande ämnena, utan kan också reagera med andra ämnen i rummet. Dessa förändras och kan bli irriterande. Det kan handla om ämnen i  matolja, gummi, ekträ, furuträ, citrusfrukter och rengöringsmedel. Luktande ämnen som finns djupare i ytan, i isolering eller under en matta nås inte av ozonet. Sammantaget är det en komplicerad och svårförutsägbar reaktion som startas.

Hitta problemets orsak

Det finns alltså flera olika sätt att angripa doftproblem och förbättra luftkvaliteten. Jag har här berört dofter, luftfuktare, luftrenare och ozonbehandling. Grovt sett kan en negativ effekt av dessa åtgärder vara att man förvärrar problemen genom att tillför ytterligare en komponent som leder till besvär. En annan följd kan vara att man låter bli att göra det som egentligen var bäst men kanske krångligast i situationen. Det är alltså viktigt att leta upp vad som orsakar problemen och åtgärda dessa.

Luftfuktare, luftrenare och ozonbehandling kan ha sin plats i byggnader och kan höja välbefinnandet. Innan de används, tänk noga igenom så att inte nya problem skapas. Låt inte temporära lösningar blir permanenta. Se till att den egentliga orsaken till doftproblemen och andra besvär i inomhusmiljön inte lämnas kvar.

Lästips

Om du vill läsa mer om orsaker till dålig inomhusmiljö finns det mer att läsa i ett tidigare blogginlägg Emissioner som påverkar miljön inomhus

Mer om luftrenare på byggarbetsplatser  finns i Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning Airborne Dust Removal using Mobile Air Cleaners in the Construction Sector Kunskapssammanställning 2019:5

I Swesaiqs nyhetsbrev finns en artikeln Ozonbehandling mot lukter?

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600