arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ladda för arbetsmiljöveckan

Varje höst arrangeras den europeiska arbetsmiljöveckan under vecka 43. Olika aktiviteter kommer att äga rum den 19-25 oktober i Sverige och i övriga Europa.

Temat för kampanjen är ”hälsosamt arbetsliv” och budskapet under 2020-2022 är ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Det är en kampanj som behövs i många branscher då miljontals arbetstagare i Europa drabbas av arbetsrelaterade belastningsbesvär.

Som ergonom och forskare på Arbets- och miljömedicin i Linköping är det självklart för mig att vi på olika sätt måste samverka för att vi ska kunna förebygga arbetsskador. När vi pratar om sund arbetsbelastning så behöver vi värdera både den fysiska och mentala arbetsbelastningen samtidigt och inte var för sig. Vi behöver ta hänsyn till organisatoriska och individuella förutsättningar för att anställda ska kunna arbeta på ett säkert sätt där skador förebyggs.

Varje bransch, varje yrkesgrupp behöver fundera över vad som är en sund belastning så vi håller oss friska över tid. Så varför inte tänka efter före, innan skada uppstår? Ja, det är kanske lättare sagt än gjort. Som enskild anställd kan det vara svårt att påverka systemen och arbetsvillkoren på våra arbetsplatser. Där kan företagshälsovården som är expert på arbetsmiljö vara ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för både chef och medarbetare.

Ett bra upplägg för att forma en säker och sund arbetsmiljö är att utgå från en riskbedömning på arbetsplatsen. Då vet ni vilka arbetsmiljöåtgärder som ska prioriteras. Chefen är ytterst ansvarig för arbetsmiljön men det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs bäst i samverkan. Där har skyddsombuden en nyckelroll.

Skyddsombuden kan på olika sätt bidra till en sund och säker arbetsmiljö. De kan bland annat medverka i arbetet med att göra riskbedömningar. Det kan vara en tillgång för arbetsgivaren eftersom skyddsombuden ofta har bättre kontakt med ”verkligheten på golvet”. Det är av största vikt att arbetstagarna utser ett skyddsombud som kan företräda alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet.

I år lyfts skyddsombudens roll fram på skyddsombudens dag den 21 oktober. Så fira ditt ombud! På arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att vara skyddsombud Länk till annan webbplats..

Ta gärna del av mer information från Arbetsmiljöverket om EU kampanjen 2020-2022: ”Friska arbetsplatser belastar rätt” Länk till annan webbplats.

Du kan även lyssna på seminarier under arbetsmiljöveckan. Bland annat så har Myndigheten för Arbetsmiljökunskap ett seminarium. Det är kostnadsfritt, digitalt och äger rum den 23 oktober.

Själv kommer jag underarbetsmiljöveckan att medverka vid ett digitalt möte som handlar om arbetsmiljön vid distansarbete, hur vi kan arbeta på ett hälsosamt sätt och forma vår arbetsmiljö där hemma. Jag och Karin Fristedt, som är utredare i arbetsmiljö vid Saco, kommer att ha ett samtal om detta. Vårt och andra videoinslag samt tillhörande material kommer att finnas tillgängligt på Sacos webbplats: www.saco.se/fortroendevald Länk till annan webbplats.

Det är många akademiker som jobbar i distansläge som vi vill nå ut till. Logga gärna in och lyssna!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600