arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Många hälsorisker i barns närmiljö

Barn- och miljöhälsorapporten initieras av Folkhälsomyndigheten och visar på en mängd ohälsosamma miljöfaktorer som kan drabba barn. Syftet är att kunna åtgärda och planera bättre för att barn inte ska utsättas för skadliga exponeringar.

Skolbarn som har svårt att somna på grund av buller, barn som upplever besvär från luftvägarna i skolan, riskabelt solande, mögelskadade hus och oro för klimatet – det finns gott om miljöfaktorer som kan påverka barns hälsa negativt. Det har gått åtta år sedan den förra Barn- och miljöhälsorapporten och just nu bearbetas data för en ny.

”Rapporten kommer vart åttonde år baserad på enkätsvar från vårdnadshavare till barn som är åtta månader, fyra år och tolv år gamla”, säger Ingela Helmfrid, Med dr Miljömedicin och projektansvarig på Arbets- och miljömedicin, AMM, Linköping.  

Den första Barn- och miljöhälsorapporten kom år 2005 och långsiktigheten gör det möjligt att jämföra resultat och se förändringar.

”Nytt för i år är att vi kommer presentera data på regional nivå som handlar om samband mellan utbildningsnivå och födelseland”, säger Ingela Helmfrid.

Med rapporten som utgångspunkt finns goda möjligheter att förbättra miljön för barn. Länsstyrelserna använder den för att följa upp regionala mål som Agenda 2030.

”Men rapporten är ett stöd även för kommuner, rektorer och skolsköterskor. I Motala vet jag att de jobbat mycket med buller i skola- och förskolemiljö och i Jönköping har kommunen anställt ungdomar som går runt på badplatser och informerar om goda solvanor”.

Ungefär 114 000 enkäter har skickats ut i hela landet, men unikt för rapporten 2020-21 är att i Östergötland och Stockholm har studien förtätats vilket innebär att alla vårdnadshavare till barn i dessa åldersgrupper har fått en enkät. Rapporten baseras på enkätsvar från cirka 43 procent av de som har fått en enkät.  

Enkätfrågorna handlar bland annat om allergier, astma, förekomst av husdjur, inomhusluft, mögel, fukt, om barnen utsätts för passiv rökning, buller, solvanor, fiskkonsumtion, tillgång till trädgård och grönområden, piercing, tatueringar och användning av hårfärger.

Folkhälsomyndigheten släpper den nationella Barn- och miljöhälsorapporten någon gång under nästa år och de olika regionala rapporterna väntas komma utspritt under 2021, men exakta tidpunkter är oklart i nuläget.

Text: Sara Loftås, handläggare, Arbets- och miljömedicin

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600