arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Inspiration till bättre arbetsmiljö

På många arbetsplatser har arbetsmiljön varit mycket ansträngd under våren på grund av coronapandemin.

Akuta frågor i verksamheten har gjort att det förebyggande arbetsmiljöarbetet kommit i skymundan. Men, nu är hög tid att aktivt lyfta upp arbetsmiljöfrågorna på agendan.

Egentligen är det självklart att arbetsmiljön inte är något eget område utan att det ska vara en del av hela verksamheten, även i kristider. Visst har chefen det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men för att det ska bli förbättringar krävs engagemang från alla medarbetare.  

Ett sätt att få inspiration till att skapa en god arbetsmiljö är förstås att ta del av goda exempel och aktuell kunskap. Nedan får du tips på några aktörer som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Ta del av deras läsvärda nyheter om arbetsmiljö.

5 tips på organisationer som skriver om arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket - Arbetsmiljön vid hemarbete Länk till annan webbplats.

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap - Främja hälsosamma levnadsvanor Länk till annan webbplats.

Suntarbetsliv - Arbetsmiljöarbete i tider av corona Länk till annan webbplats.

Prevent - checklistor och enkäter Länk till annan webbplats.

Sveriges Företagshälsor - Riskbedömning och medicinsk kontroll vid handintensivt arbete Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöskuld

Jag vill också tipsa om en intressant artikel som jag fångade upp från Tidningen Arbetsliv: ”Arbetsmiljöskuld att vänta efter pandemin”

I artikeln tar de upp att vi inte bara har en vårdskuld i samhället utan det finns även en arbetsmiljöskuld på många arbetsplatser, speciellt inom vård och omsorg samt inom transportbranschen.

Att värna om en rimlig arbetsbelastning är en hjärtefråga för mig. Arbetsgivare behöver fånga upp och stötta de medarbetare som har haft hög arbetsbelastning under en längre tid. Annars riskerar vi att spendera flera år på brandsläckning.

Ett bra upplägg för att forma en säker och sund arbetsmiljö är att utgå från en riskbedömning. Då vet ni vilka arbetsmiljöåtgärder som ska prioriteras. Diskutera arbetsmiljöfrågorna i samverkansgruppen och anlita gärna företagshälsovården som är expert på arbetsmiljö.

Börja beta av arbetsmiljöskulden redan idag. Lycka till med ett aktivt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600