arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Arbeta under graviditet?

För många är det självklart att man fortsätter arbeta under tiden man väntar barn. Många väntar också med att berätta för arbetsgivare om sin graviditet.

Ibland kan det finnas risker i arbetsmiljön som kan vara skadliga för barnet eller mamman. Risker som arbetsgivaren är skyldig att bedöma, informera och och åtgärda.  

Arbetsmiljöverket har en särskild föreskrift som handlar om hur fostret och det ammande barnet ska skyddas från skadliga exponeringar i mammans arbete och må så bra som möjligt. Vissa arbeten är helt förbjudna för gravida.

I de flesta andra fall behöver arbetsgivaren göra en individuell bedömning av olika arbetsmiljöfaktorer. Det handlar exempelvis om belastningsergonomiska faktorer och fysikaliska faktorer så som buller, helkroppsvibrationer och extrem kyla och värme. Smittoämnen och kemiska ämnen, men även processer där cancerframkallande ämnen bildas måste riskbedömas. Slutligen ska även risk för hot och våld och starka psykiska påfrestningar vägas in.

Arbeten som är helt förbjudna för gravida:

 • Dykeriarbete
 • Rök- och kemdykning
 • Gruvarbete under jord
 • Arbete med vissa smittämnen (Röda hund och Toxoplasma)
 • Blyarbete

Arbetar man med strålning har man rätt att bli omplacerad.

Hur hanterar man risker?

Så fort arbetsgivaren informerats om att en kvinna är gravid är arbetsgivaren skyldig att skyndsamt göra en bedömning av riskerna i den gravida kvinnans arbetsmiljö.  Potentiellt skadliga risker ska i första hand tas bort, om detta inte är möjligt ska kvinnan omplaceras. Om detta inte går får kvinnan inte arbeta och hon kan då istället ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Arbetsgivaren ska då fylla i en särskild blankett som bekräftar att det inte är möjligt att eliminera risken eller omplacera kvinnan. Om kvinnan är egenföretagare kan hon som sin egna arbetsgivare inte fylla i blanketten själv. Blanketten ska då istället fyllas i av en specialistläkare inom Företagshälsovård eller Arbets- och miljömedicin eller en yrkeshygieniker på en Arbets- och miljömedicinsk klinik.

Det kan också vara av värde att veta att en gravid kvinna har rätt att få ta pauser under arbetsdagen för att vila. Det ska alltså finnas ett vilrum med säng på arbetsplatsen enligt föreskriften. Vidare att nattarbete inte får utföras av en gravid som har läkarintyg på att det är skadligt för hennes hälsa eller säkerhet.

Då en kvinna berättar om sin graviditet är det ofta flera olika aspekter som arbetsgivaren behöver undersöka och riskbedöma vilket kan ta tid om riskbedömningar inte gjorts tidigare. Många väntar också med att berätta för arbetsgivare om sin graviditet tills den börjar bli synlig. Det är därför viktigt att arbetsplatser kontinuerligt arbetar med arbetsmiljön. Arbetsgivaren bör ha koll på de exponeringar och risker som finns och informera om eventuella ökade risker vid en graviditet – även innan en arbetstagare blir gravid.

Länkar till mer information om graviditet och arbete

För mer information om arbete och graviditet rekommenderar jag följande länkar:

Faktablad om arbetsmiljörisker vid graviditet (Centrum Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting)

Till dig som jobbar och väntar barn – information från Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets temasida om graviditet och amning

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600