arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Virus och hållbara förändringar

Solen skiner och folk flockas vid badplatser och i parker. Högar med skräp lämnas kvar och skvallrar om mängden av människor som samlats, trots rådande läge.

Att människor börjar gå emot restriktioner trots att hotet inte är över kan jämföras med organisationsförändringar som efter en tid rinner ut i sanden.

I Sverige bekräftades det första dödsfallet i covid-19 den 11 mars 2020. Samma dag konstaterade Världshälsoorganisationen att viruset var en pandemi och i Sverige vidtogs ett flertal åtgärder. Till skillnad från en planerad organisationsförändring skedde många anpassningar i Sverige och världen under kort tid. Resandet har minskat avsevärt både internationellt och nationellt, de som kan arbetar på distans och umgänge med familj och vänner har begränsats.

Ungefär tre månader efter införandet av restriktionerna i Sverige verkar dock delar av befolkningen börja slappna av och byta distansering och ensliga promenader i skogen mot folksamlingar på badstränder och i parker. Hur kan vi förstå detta? Och vad har det med organisationsförändringar att göra? En hel del kan förstås genom vad vi får för konsekvenser av våra beteenden.

Precis som ett smittsamt virus kan snabba omställningar i jobbsfären uppfattas hotande av de som riskerar att drabbas. Rena hot kan även användas för att få till en önskad förändring. Om du inte… så… Rent inlärningspsykologiskt kan hot fungera till en början, men leder sällan till hållbara förändringar. Det funkar också endast så länge hotet är överhängande, annars tappar det sin effekt.

Så trots att vi har höga tal av insjuknade och döda i Sverige jämfört med andra länder så är det många som inte blivit sjuka. Eller endast lindrigt sjuka. När sjuktalen går ner och andra länder börjar öppna upp ger det dessutom en signal om att risken minskat eller till och med försvunnit, även om så inte är fallet.

På samma sätt kommer du troligtvis börja använda ett nytt, krångligt system om din chef hotar med avsked om du inte gör så. Men om du märker att andra som använder det gamla systemet inte får sparken (och det gamla systemet dessutom är bättre) kommer du förmodligen gå tillbaka till det du med.

I mitt förra inlägg ”Underlätta den ofrivillige förändringen” skrev jag också om förändring och hur vår ”stenåldershjärna” troligen underlättat vissa processer i distansering i och med covid-19. Samma hjärna jobbar dock emot oss vid långvariga förändringar som inte ger tillräcklig förstärkning.

Vissa restriktioner är lättare än andra att följa. Att tvätta händerna ofta och länge handlar mycket om vana och är inget som egentligen ”rånar” oss på något. Att stanna hemma i sin lägenhet, inte träffa familj och vänner däremot är för många riktigt bestraffade och något som kan påverka vår psykiska hälsa negativt under tid.

Förutom känslan av att göra ”rätt” när man stannar hemma så ger följandet av just den restriktionen avlägsna (eller inga!) positiva konsekvenser rent individuellt (även om fördelarna är stora på samhällelig nivå). Att bryta mot den kan dock ge starka, positiva konsekvenser på en gång, både för kropp och själ. Detsamma gäller när vi istället för det nya systemet (som är krångligt och svårt) fortsätter med det gamla eftersom vi kan det. Även om det nya systemet kan ha mycket positiva effekter på tid.

För att undvika att falla i "kortkonsekvensfällan" kan vi behöva påminna oss om varför vi har dessa restriktioner. Det är lätt att tänka att man själv inte tillhör en riskgrupp, men precis som för att lyckas med en hållbar förändring på jobbet behöver vi nu arbeta tillsammans, nu på en samhällelig nivå, för att minska smittspridning.

En del i detta är att påminna sig om vad målen och vinsterna är, trots att det är jobbigt i stunden. Och lura dig runt stenåldershjärnan med egenskapade belöningar! Vad upplever du som belönande som du kan göra helt skamfritt även under rådande restriktioner? Skriv ner ett gäng med lappar med små belöningar som du kan lägga i en skål. När du jobbar ”med det nya systemet” eller tackat nej till ett större evenemang – dra en lapp och belöna dig själv!

Vilka restriktioner som gäller nu kan du följa på Krisinformation.se Länk till annan webbplats. och mer information finns på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Håll ut och ta hand om er själva och varandra!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600