arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vårdens arbetsmiljö i coronatider

I dessa tider hyllar vi vårdpersonalen för allt viktigt arbete som utförs. Men, många berättelser vittnar om en oerhört tuff arbetsmiljö med egen hälsa som sviktar.

Frågor som rör smittspridning, skyddsutrustning, arbetsbelastning och personalbemanning har debatterats intensivt i många sammanhang, både inom hälso- och sjukvård och omsorgerna. Tyvärr så verkar det som om vi får leva med förhöjd smittorisk under en lång tid framöver. 

Den 24 maj hade Arbetsmiljöverket tagit emot 1 239 allvarliga tillbudsanmälningar kopplat till corona inom vård, omsorg och sociala tjänster. Dessa siffror talar sitt eget språk.  

Vi behöver en långsiktig strategi för arbetsmiljöarbetet

Det är alltid chefen som är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet, att undersöka, åtgärda och förebygga risker i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Nu under pandemin ska arbetsmiljöansvarig chef säkerställa att vårdpersonalen kan arbeta på ett säkert sätt och att det finns tillgång till skyddsutrustning. Vårdpersonalen ska erbjudas adekvat arbetsmiljöutbildning så att utrustningen används rätt.

Frågan om vad som är säker skyddsutrustning diskuteras dagligen när det gäller vård av covid-19 patienter. Professor Maria Albin som är arbetsmiljöforskare vid Karolinska Institutet blev nyligen intervjuad av tidningen Arbetsvärlden. Hon menar att enbart visir inte räcker som skydd vid vård av patienter som har covid-19. Arbetsmiljöverket budskap är tydligt, det är viktigt att all personlig skyddsutrustning är säker.

Tidningen Arbetsvärlden: ”Enbart visir skyddar inte mot covid-19”

Arbetsmiljöverket: ”Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19”

Genomför riskbedömningar via samverkan

Det primära är att bedöma risken för smitta, men vi behöver samtidigt genomföra riskbedömning av alla de arbetssituationer som kan innebära risk för skada. Att vi värderar arbetsbelastningen, både den fysiska och psykiska samtidigt och inte var för sig. Vid en personförflyttning behöver vi bedöma risken för skadlig arbetsbelastning samtidigt som risken för smitta bedöms.  Vi behöver också bedöma risk som uppstår vid till exempel förändrade arbetsuppgifter eller personalbrist.

Arbetsmiljöarbetet sker bäst via samverkan. Det är svårt att uppnå resultat utan nära samverkan med vårdpersonal och skyddsombud. Säkerhetskulturen skapar man tillsammans och det gäller för var och en att inse att det har stor betydelse för vad var och en av oss gör på jobbet.

Sedan tidigare forskning vet vi att arbetsmiljön också har en stor påverkan på patientsäkerheten. Socialstyrelsen rekommenderar verksamheter att arbeta integrerat med arbetsmiljö och patientsäkerhet. På många håll så är ansvarsområdena för patientsäkerhet och arbetsmiljö separerade. Det kan vara ett problem i verksamhetsstyrningen för organisationer som vill få ett helhetsperspektiv kring att skapa säkra vårdmiljöer.

Arbetsmiljötips i coronatider

Här kan du ta del av bra tips från Arbetsmiljöverket, Suntarbetsliv och Prevent.

Arbetsmiljöverket: ”Coronavirus och arbetsmiljö”Suntarbetsliv: ”Arbetsmiljöarbete i tider av corona”Prevent: ”Undersök arbetsmiljön – fokus hälso- och sjukvård (checklistor)”

Läs om skyddsombuden viktiga roll i arbetsmiljöarbetet

 • Vårdförbundet
 • Kommunal
 • SACO
 • Sveriges Akademiker
 • Vision

Avslutningsvis, du är välkommen att ta kontakt om du är intresserad av vårt forskningsprojekt som handlar om säkerhet för vårdpersonal och patienter inom hälso- och sjukvård samt omsorg: ”Patient and Workers Safety Study” (PAWSS Länk till annan webbplats.).

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600