arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Unik kompetens gav plats i expertråd

Helen Karlsson, biolog och docent i miljömedicin på Arbets- och miljömedicin i Linköping är en av de utvalda experterna i SweNanoSafe, en expertpanel och en plattform för nanosäkerhet.

Arbetet sker på regeringens uppdrag och Helen Karlsson bidrar med unik kunskap om nanopartiklar i arbetsmiljön.

Nanopartiklar har sedan lång tid bildats oavsiktligt vid industriella processer, men numera tillverkas de avsiktligt i stora mängder.  De ofattligt små partiklarna har närmast revolutionerat tillverkningsindustrin eftersom de  bland annat är oerhört starka men samtidigt också väldigt lätta. Det är också deras litenhet som kan göra dem farliga.

”De har fantastiska egenskaper och vi kommer se en invasion av produkter baserade på nanopartiklar, dock har vi idag otillräcklig kunskap om hälso- och miljökonsekvenser”, säger Helen Karlsson som har publicerat och forskat om hur oavsiktligt tillverkade nanopartiklar  interagerar med kroppens proteiner. Hon säger att en plats i SweNanoSafes expertpanel känns hedrande men också utmanande.

”Att de vill ha med mig beror på att de behöver någon som har arbetsmiljöperspektivet. När man köper ett nanomaterial och börjar tillverka saker så frisätts partiklarna i luften. Det känns verkligen meningsfullt att få vara med och skapa säkerhetssystem kring hanteringen av de här nya materialen”.

Vad är problemet med nanopartiklar?

”Att de är så små och därmed kan ta sig in i människokroppen och skada den. Nanopartiklar kan tillverkas av många olika ämnen, men är enligt definitionen mindre än 100 nanometer i diameter.  100 nanometer är stort som ett virus, men mindre än en bakterie”.

Ett annat exempel är silvernanopartiklar som till exempel används i kläder för att göra plaggen antibakteriella. Enligt Helen Karlsson löper den störst risk som ska hantera nanopartiklar inom tillverkningsindustrin, exempelvis inom textilindustrin då nanopartiklarna ska integreras i tyget.

”Det är troligen ingen stor fara för den som bär kläderna men när de tvättas frisätts partiklarna och skadar vattenlevande djur”, säger Helen Karlsson som menar att vi står inför en enorm utmaning med avsiktligt tillverkade nanopartiklar. Hon anser att intresset från industrin är stort, men att det också finns en stor okunskap.

Instrumenten på bilden används som komplement till traditionella mätmetoder som mäter massan av partiklar under 8 timmar.

”Som väl är finns det förutsättningar att arbeta säkert med materialen men det gäller fortfarande i hög grad att skapa medvetenhet om riskerna”, säger hon.

SweNanoSafe är ett forum för samverkan mellan akademi, myndigheter, näringsliv och andra organisationer som har intresse av att dela kunskap och påverka implementering av nanosäkerhet i samhället. Målet är en säker hantering av nanomaterial i alla led som skyddar människors hälsa och miljön.

SweNanoSafe Länk till annan webbplats.

Text: Sara Loftås, handläggare, Arbets- och miljömedicin

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600