arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Är dioxin farligare än vad vi tror?

Hur ska man förhålla sig till det nya förslaget om sänkt TDI (Tolerabelt dagligt intag)? Vad är anledningen till sänkt TDI? Gäller det för dioxin i marken också? Hur skulle det kunna förändra (eller inte förändra) synen på vad som kan accepteras från ett förorenat område?

Det är frågor som dykt upp när åtgärdsmål för sanering av gamla sågverksområden med impregneringsanläggningar ska upprättas. Uppenbarligen råder det förvirring kring förslaget från EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet).

Det nya förslaget gäller egentligen livsmedel. TDI är ett hälsobaserat riktvärde som anger den mängd av en förorening som kan intas per dag under en hel livstid, utan någon hälsorisk för konsumenten. Begreppet används för oönskade ämnen i livsmedel, men används också vid beräkningar av hälsobaserade riktvärden för förorenade områden.

Mer än hälften av alla dioxiner och dioxinlika PCB-er ( Polyklorerade bifenyler) får man i sig via konsumtion av fet fisk (strömming, lax, röding, öring) och resterande via mejeriprodukter och kött. Många har redan ett högt intag av dessa ämnen, så vid beräkningar av riktvärden för förorenad mark, får enligt Naturvårdsverket, högst 10 procent av intaget komma från ett förorenat område.

Ett exempel på dioxin-förorenat sågverksområde med doppningsanläggning. Dioxin är en restprodukt från klorfenoler som fram till år 1978 användes vid impregneringen av virke.

En expertgrupp inom EFSA har gjort en omfattande riskbedömning (år 2018) kring dioxin och kom fram till att riktvärdet bör sänkas, dvs. sju gånger lägre än vad det är idag. Det nya värdet sägs kunna skydda mot försämrad spermiekvalitet, skev könsfördelning, förändringar av sköldkörtelhormoner hos nyfödda och effekter på tandemaljen. Samtidigt understryker expertgruppen att det finns flera osäkerheter med riskbedömningen.

Det finns flera olika varianter av dioxiner och dioxinlika PCB-er och alla varianter är inte lika giftiga. Därför behöver en noggrannare utvärdering av varje enskild variant och av liknande ämnen göras innan det nya förslaget kan gälla. Annars finns risk för en överskattning av riskerna, och det kan ta flera år innan det är klart. Varken Livsmedelsverket eller Naturvårdsverket kommer att revidera sina riktvärden innan EFSA har utrett ämnenas giftighet.

Nyttig men innehåller också en del miljögifter. Hur mycket som är tolerabelt att få i sig undersöks vidare av EFSA.

Kan man då använda det nya TDIt vid riskberäkningar redan nu?

Nej, så enkelt är det inte! Än så länge är det för osäkert att använda det nya förslaget rakt av. Noggrannare studier och riskbedömningar behöver göras först. Dessutom är TDI beräknat för livsmedel och inte för intag av förorenad jord. Dioxin och dioxinlika PCB-er som är bundna till jordpartiklar, tas generellt inte upp lika lätt i kroppen. I väntan på ny kunskap, bedömning, värdering och nya rekommendationer från Livsmedelsverket, samt nya riktlinjer från Naturvårdsverket bör nuvarande TDI (2 pg TEQ kg/kroppsvikt) användas.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600