arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Underlätta den ofrivillige förändringen

Under den senaste månaden har vi varit med om stora omställningar. Det stora hotet med Covid-19 och dess snabba smitta har fått oss att hålla oss hemma, tvätta händerna och sluta träffa vänner.

På ett sätt är det fascinerande att se hur förändringsbenägna vi är – beroende på anledningen till vår förändring. Exempelvis har klimatfrågan hamnat längre upp på agendan de senaste åren, men förändringen är trög och går långsamt.

Efter en relativt kort tid med ett hotande virus kan man nu dock för första gången på 30 år skymta Himalaya tack vare minskade föroreningar. I detta fall har vi inte haft så mycket att säga till om gällande de flesta av förändringarna och vi vet inte heller hur längre dessa restriktioner kommer hålla. Det är ju även något som påverkar vårt arbetsliv.

Allt fler arbetar hemifrån, vilket innebär en hel del omställningar för att få en organisation att fortsätta rulla med så pass förändrade förutsättningar. För vissa är det enklare än andra, men något vi har gemensamt är en något motsträvig hjärna.

Krasst sett är vår hjärna en problemlösarmaskin vars uppgift är att hålla oss vid liv. För att lyckas med detta måste den vara bra på att förutse och identifiera potentiella faror. Att leva varje dag lik den tidigare är ett sätt att minska hotbilden. Om hjärnan vet vad som ska hända är det även kända risker den har att göra med. Den VET.

Men när det vankas förändring så behöver hjärnan scanna av den nya situationen – vad finns det för potentiella faror här? Då kan vi känna oron och katastroftankarna komma smygande. Det kanske du själv känner igen från när du exempelvis ska börja ett nytt jobb, åka på en resa eller träffa nya människor. ”Tänk om jag kommer misslyckas helt på det nya jobbet… Tänk om det är massa turbulens på flyget… Tänk om de inte gillar mig…”. Hur vi fungerar kommer påverka hur väl vi kan ställa om oss efter de nya förutsättningarna på arbetet. Och vissas hjärnor är mer motsträviga än andras. Men det finnas saker man kan göra för att underlätta.

Tre saker att tänka på i förändring

1.Hantera motståndet. Vissa personer går gladeligen i en förändring och ser positivt på det hela, men som beskrivet ovan kan det förändring även skapa motstånd. Detta bör man inte helt ignorera.

Som chef: Håll kontakt med din personal och var lyhörd inför det motstånd som finns. Vad tycks det bottna i? En rädsla för framtiden? Oro att inte klara av nya tekniska hjälpmedel? Om du tar detta på allvar och hjälps åt att problemlösa kan motståndet minska.

Som medarbetare: Fundera över nackdelarna med att fortsätta som innan och fördelarna med en förändring.

2. Kommunikation och delaktighet. All förändring innehåller ett visst mått av kaos. Kaos kan leda till förvirring och oro.

Som chef: Gör en plan över hur du vill kommunicera med din personal. Genom exempelvis regelbundna avstämningsmöten med uppdateringar kan du minska oro och skapa trygghet. Var även tydlig med vilka beslut som fattas och varför. Inkludera din personal i de beslut som påverkar dem för bästa resultat. Uppmuntra även till socialt utbyte mellan kollegor.

Som medarbetare: Försök delta i så många möten du kan, även eventuella fika ”möten”. I distansmöten är det svårare att få bekräftelse av varandra, vilket leder till att det ofta blir tystare. Det är även lätt hänt att småpratet faller bort och fokus endast blir på jobbagendan. Lägg gärna till en egen punkt där ni checkar in med varandra, hur ni mår och så vidare.

3. Anpassa målbilden. Under nya förutsättningar kan arbetsbelastning och mål behöva justeras.

Som chef: Kolla av med dina medarbetare hur det ser ut med belastning. Nya arbetssätt som nya tekniska hjälpmedel kommer öka belastningen, se till att det lämnas utrymme för detta. Håll även en dialog kring vilka arbetsuppgifter som är genomförbara under de nya omständigheterna, vad är en rimlig nivå?

Som medarbetare: Jobba med att acceptera att du inte kan jobba på som vanligt. Våga lyfta med chef eller kollegor om någon uppgift blir extra komplicerad att genomföra eller om du behöver hjälp. Om det exempelvis gäller en ny digital lösning som krånglar har förmodligen någon av dina kollegor stött på samma problem, eller kommer att göra det i framtiden.

Nya arbetsförutsättningar påverkar både vår kropp och knopp, läs även våra tidigare blogginlägg kopplade till förändrade arbetsförhållanden:

Jobba hemma – så fixar du arbetsmiljön och skyddsutrustning

Pandemi: Viktigt med korrekt användning av andningskydd om du missat dem.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600