arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

När hjulet är uppfunnet – sprid nyheten

Många hundra år före min födelse kom vallonerna till den skogsbygd som skulle bli min hembygd. Mellan två vackra sjöar flöt en liten å med en fallhöjd på 21 meter och där anlades ett järnbruk, med masugn och stångjärnshammare.

Under min uppväxt i bruksorten fick jag tidigt i livet höra ord som arbetsmiljö, arbetsskada, utsliten, företaghälsovården, sjukpensionär och facket. Det här var på 1970-talet och jag hade skolkamrater vars pappor inte längre kunde arbeta. De hade förstört sina ryggar. Jag fick veta att det inte gick att laga dem, de var utslitna, trasiga för alltid.

Jag tyckte att det var förfärligt, men också obegripligt: Här hade papporna gått till jobbet varje dag och fått sina liv förstörda av värk och av rörelsehinder, men ingen verkade bry sig. Hur var det möjligt? Vad var det för en bisarr värld?

Jag tycker på samma sätt än idag. Min förståelse må vara både djupare och bredare, men egentligen är det enkelt: Ryggar ska inte slitas sönder på jobbet. Att arbeta ska inte innebära att farliga kemikalier och metaller tar plats i den mänskliga kroppen och skadar den. Unga människor som bara är i början av sitt yrkesliv ska inte få sina händer förstörda på grund av vibrerande verktyg. Ingens hjärna ska behöva bli så stressad att den går i träda, och självklart borde det vara omöjligt att mobba en kollega tills hen är en trasa som knappt orkar leva längre. Det finns alltså mycket att göra när det gäller arbetsmiljö.

Men det är också mycket som görs: folk tänker och räknar och forskar, hittar på förbättringar, skapar nya lösningar och uppfinner nya metoder, allt för att förbättra och säkra arbetsmiljön. Allt det där ska vi berätta om. Vi ska dela med oss av ny forskning, nya innovationer och nya arbetssätt som förbättrar arbetsmiljön. Det sparar tid och kraft och pengar om vi lär av varandra. Många brottas med samma problem, många kan därmed också ha hjälp av samma lösningar. Det är ju så dumt att uppfinna hjulet två gånger.

Det är av den anledningen vi har den här bloggen – vi vill berätta vad vi kan och vet här på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Inte för att slå oss för bröstet, utan för att bidra till samhällsnyttan. Ungefär 180 patienter passerar här varje år. Det är 180 personer med unik erfarenhet av hur arbetslivet kom i vägen för deras hälsa. Det är också 180 arbetsplatser med ett definierat problem. Det goda är, att nästan alla patientfall erbjuder en möjlighet att förhindra att fler drabbas på liknande sätt. Det är däremot inte AMM-klinikernas uppdrag att åtgärda risker och farligheter i arbetslivet. Det är arbetsgivarnas och i slutänden lagstiftarnas ansvar. Men vi ska berätta det vi vet.

Gör det du också. Kontakta oss så kanske du får gästblogga på Sveriges mest lästa blogg om arbets- och miljömedicin.

Text: Sara Loftås, handläggare, Arbets- och miljömedicin, Linköping

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600