arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Är bäst betald mest motiverad?

I ett kallt och ruskigt januari kanske inte arbetsmotivationen är på topp. Is och kalla vindar varvas med gyttja. Julens magiska tid ligger bakom oss och våren, med sitt ljus och sin värme, är fortfarande långt bort.

Men med ett nytt år väntar även en ny lön. Kan tanken på lite kommande extra klirr i kassan vara en motivator att dra sig ur sängen på tidiga, kalla morgnar? Nja, inte direkt, säger forskningen.

Att ha en inkomst är en förutsättning för att kunna betala hyra, köpa mat och andra nödvändigheter. Att våra arbetsgivare betalar för vår tid är ett faktum, men däremot är det tveksamt i vilken utsträckning de kan betala för vår motivation. Motivation är ett begrepp som kan delas in i yttre och inre motivation. Inre motivation används för att beskriva när vi drivs av det vi har framför oss, alltså själva arbetet i sig. Faktorer som är viktiga här är att vi får känna att vi:

  • gör ett bra jobb
  • har en möjlighet att påverka
  • får känna meningsfullhet i det vi gör
  • får känna att vi utvecklas och gör framsteg.

Yttre motivation däremot är kopplat till förstärkningar som kommer utifrån, såsom presenter, befordringar och beröm – eller lön.

Lön som motivator är en omdiskuterad fråga. Lönen kan ses som en hygienfaktor. Med hygienfaktor menas dock inte att man ska tjäna så mycket pengar att vi kan torka oss med dem på toaletten. Begreppet kommer från Frederick Herzbergs Tvåfaktorsteori som även innefattar begreppet motivationsfaktorer.

Skillnaden mellan begreppen är att motivationsfaktorerna höjer vår motivation om de finns medan hygienfaktorerna sänker motivationen om de inte är tillräckliga. Detta innebär att vår lön kan påverka vår motivation negativt om den är alldeles för låg. Om vi dock har en ”lagom” lön ökar vår motivation inte av ett stort lönepåslag, i alla fall inte långsiktigt. Om ett lönepåslag däremot uteblir kan den sänka vår motivation under en längre tid.

Annan forskning menar dock att lönen visst kan bidra till motivationen, men att själva processen kring lönesättning upplevs som legitim och rättvis är av större betydelse än siffran i sig. Hur prestationer bedöms, hur lönesamtalen går till , tydliga lönekriterier och återkoppling på arbetet är viktiga faktorer i detta.

Sammanfattningsvis är det svårt att avgöra i vilken utsträckning vår lön bidrar till motivationen på arbetet. Det finns andra faktorer som har större påverkan på vår motivation. Både inre och yttre motivation kan påverka arbetsprestation, men sambandet är starkare för inre motivation, vilket kan tala för att utformning av arbetsinnehåll kan vara ett mer välinvesterat sätt att påverka motivation. Det har tidigare påståtts att yttre motivation skulle underminera den inre, men ny forskning visar att den yttre motivationen kan bidra till den inre på ett positivt sätt.

Lönen kan vara en bidragande faktor till ökad motivation, men det ställer krav på framförallt chefer att ha tydliga lönekriterier som accepteras av medarbetarna och kunna göra en rättvis bedömning av den enskildes prestationer och ge återkoppling gällande detta, både under lönesamtal, men även kontinuerligt under året. Tips för hur återkoppling ska ges på ett bra sätt lyfter vi i blogginlägget ”Årets julklapp – feedback”.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600