arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

20-talets önskelista

Vi har just påbörjat ett nytt årtionde. Vad kan vi förvänta oss av det?

Tittar vi bakåt så har en hel del förändrats till det bättre när det gäller arbetsmiljö, mycket tack vare kunskap som hämtats från landets arbets- och miljömedicinska kliniker. Här några exempel på positiv utveckling:

1. Organiska lösningsmedel – många fick hjärnskador på grund av arbete med organiska lösningsmedel. De fanns tidigare i bland annat målarfärger, golvlimmer och avfettningsbad . Numera är de flesta system vattenbaserade.

2. Asbest – exponering för asbest har till stor del försvunnit. Blå asbest förbjöds 1976, och totalförbudet mot all asbest kom 1982. Fortfarande drabbas människor av lungcancer kopplade till tidigare asbestexponering eftersom latenstiden är 40-50 år.

3. Härdplaster – används fortfarande i stor utsträckning, men kunskaperna kring hälsoeffekterna är större nu. Det har medfört ökad medvetenhet på arbetsplatserna, ökade kontroller och förbättrad riskbedömning.

4. Bly – fanns tidigare i bland annat färger, mönja, bensin och batterier. På grund av risken för hjärnskador har bly ersatts av andra ämnen. Få är drabbade idag.

5. Radon – fortfarande finns många bostäder i Sverige med alltför höga radonhalter. Medvetenheten om hälsoriskerna har ökat och många har gjort mätningar i sina bostäder. Det har resulterat i åtgärder. Om man inte röker är risken att drabbas mycket liten.

Självklart hyser jag också förhoppningar om att 20-talet ska kunna sammanfattas med ett flertal förbättringar inom vårt område. Det här är vad jag hoppas på:

Min önskelista:

 1. 1En kraftig ökning av tillverkningen av verktyg som inte vibrerar. Det skulle innebära att andelen människor med vibrationsskador minskar radikalt. Många unga personer drabbas idag med nerv- och kärlskador som aldrig läker ut.
 2. Att arbetsgivarna utnyttjar företagshälsovården bättre i syfte att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Idag saknar många arbetsplatser företagshälsovård.
 3. Att arbetsgivarna blir bättre på att hantera lagen om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. På många arbetsplatser är arbetstempot alltför högt, ansvarsområden alltför stora och alltför många medarbetare blir utsatta för kränkningar och mobbning.
 4. Att vi kan lösa byggnadsrelaterade problem på ett bättre sätt. Inte minst genom en ökad medvetenhet och kunskap vid byggandet av bostäder och arbetsplatser. En stor del av del av våra patienter är de med byggnadsrelaterad ohälsa.
 5. Att vi bättre kan anpassa arbetsmiljön till människans förutsättningar så att vi kan minska antalet arbetsskador till följd av felaktiga arbetsställningar.

Vi får fortsätta att jobba på tillsammans för att sätta arbetsmiljö- och de miljömedicinska frågorna på agendan så att de uppmärksammas även utanför vårt eget skrå.

God Fortsättning!

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600