arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Trakasserad på jobbet?

Har du nån gång känt dig trakasserad, eller till och med blivit mobbad på jobbet? Och vet du egentligen vad skillnaden är mellan trakasserier och mobbning?

Dessa frågor lyftes vid en temadag om arbetsmiljöfrågor som arrangerades av Kommunhälsan och Arbetsmiljöutskottet i Jönköpings kommun.

Den 6 november samlades närmare tusen chefer, skyddsombud och HR-personal från Jönköpings kommun på Elmia för den årliga Arbetsmiljödagen. Fokus för dagen var en föreläsning av ingen mindre än AMM:s egna Stefan Blomberg, legitimerad psykolog och doktorand. Ulla-Karin Ramde, som arbetar på Kommunhälsan, är osäker på hur länge Arbetsmiljödagen arrangerats, men uppger att det ligger runt cirka 20 år. Mycket har dock ändrats sedan de första gångerna, bland annat ser hon en ökning i antalet deltagare.

Under dagen uppmärksammandes goda exempel inom kommunens arbetsplatser och vikten av att arbeta hälsofrämjande underströks av stadsdirektören Johan Fritz. Därefter följde tre timmar där Stefan Blomberg presenterade både egen och andras forskning kring fenomenet mobbning på arbetsplatsen. Föreläsningen följde en naturlig väg som tog avstamp i själva definitionen av olika typer av utsatthet på arbetsplatsen. Vad är egentligen kränkande särbehandling och hur skiljer det sig från trakasserier? Att veta vad vi har att göra med har implikationer både för inom vilka lagsystem man rör sig och vilka åtgärder man behöver ta till som arbetsgivare.

Även frågan kring varför mobbning uppstår i organisationer behandlades. Inom forskning finns förklaringsmodeller som utgår både från att personlighetsfaktorer och faktorer inom den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kan bidra till utvecklingen av kränkande särbehandling och mobbning. Dessa förklaringsmodeller har dock lite olika styrka och Blomberg gick metodiskt igenom hur de olika faktorerna kan samverka och påverka varandra för att skapa en miljö där medarbetare behandlar varandra illa.

Föreläsningen avrundades med att fokusera på lösningar. Hur kan man hantera dessa typer av problem när de dyker upp, och framförallt – hur kan man förebygga dem? Att arbeta förebyggande är det som är det bästa i längden, både för organisationen och dess medarbetare. Blomberg presenterade flera förslag på riktade insatser som kan minska risken för att mobbning uppstår i organisationer.

Ulla-Karin på Kommunhälsan var mycket nöjd med dagen. Hon berättar att när kommunen fick en ny ledning så bestämdes att de skulle arrangera en ”egen” dag med fokus på arbetsmiljö. Hon uttryckte oro över hur det skulle påverka dagens arrangemang. Hon var orolig att färre skulle komma. Men istället blev det tvärtom. I år deltar fler än någonsin och Ulla-Karin är stolt över kommunens engagemang för en god arbetsmiljö. En möjlig slutsats kan vara att ledningen lyckats visa att de tar dessa frågor på allvar, vilket kan öka intresset även ute i organisationer och lyfta frågan på agendan.

Via bloggteamet som består av olika professioner sprider vi kunskap om olika frågor som rör arbetsmiljö och miljö. Foto: Christian Nordén

En del i Arbets- och Miljömedicins uppdrag är att sprida kunskap som kan främja hälsan för invånarna i den sydöstra sjukvårdsregionen. Ett sätt att göra det på är att delta som talare under diverse arbetsmiljöinsatser som görs runt om i regionen. Vi samverkar gärna för att sprida kunskap och frågor som rör arbetsmiljö och miljö.

Här kan du läsa mer om ämnet

På denna blogg har vi ett flertal inlägg som berör dessa frågor, exempelvis "Utreda eller ej" och "Välmående organisationer med konflikthantering".

Testa gärna sökfunktionen på sidan för att hitta fler inlägg.

För dig som vill ha ytterligare fördjupning har Stefan har även skrivit boken "Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder" om ämnet.

För lite lättare läsning kan du läsa en Intervju med Stefan av Sunt Arbetsliv.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600