arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Rapport om 3D-skrivning och hälsa

Rapporten redovisar de arbetsmiljömätningar vi genomförtinklusive mätningar av damm samt dess metallinnehåll i miljöerna men ävenundersökning av partikelhalter i luften.

Dammätningar var för det mestagodkända men partikelmätningarna visade på olika moment som ger upphov tillhöga nivåer. Därtill har vi data för exponeringsmarkörer så som blod- ochurinmetaller för de anställda som ingått i studien. Här verkade urinmetallerbättre för att visa exponering hos de anställda.

Slutligen redovisar vi även en mängd olika så kallade effektmarkörer, dvs olika markörer i kroppen som kan vara viktiga för att förstå risker med exponeringen. Vi fann bland annat att det fanns en andel av arbetstagarna runt 3D-skrivningen som hade förhöjda nivåer av markörer för:

 • leverpåverkan
 • hjärt- och kärlsjukdom
 • njurpåverkan

I rapporten sammanfattas även viktiga faktorer att kontrollera om man vill minska exponeringen inklusive en del rekommendationer :

 • Ventilation
 • Personlig skyddsutrustning
 • Punktutsug
 • Efterföljande bearbetning av 3D-skrivna objekt

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600