arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Sätt ord på arbetsmiljön

På Arbets-och miljömedicin (AMM) innehåller vårt arbete flera olika delar. Utöver patientutredningar och forskning jobbar vi även med att sprida kunskap om arbetsmiljö och hur faktorer inom denna miljö kan påverka oss.

Kunskapsspridningen ges utifrån olika inriktningar och kan komma i olika former. Nyligen var jag i Göteborg och tog del i hur AMM i Göteborg arbetar med kunskapsspridning. Detta var i form av en utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Som arbetsgivare och arbetstagare har man ett gemensamt ansvar att skapa en god arbetsmiljö. Det yttersta ansvaret ligger dock på arbetsgivaren att se till att anställda inte utsätts för risker i sitt arbete som kan medföra ohälsa. Dock ser vi en trend av ökade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och inte helt sällan beror dessa på allvarliga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Att tydliggöra vad relevanta begrepp inom den psykosociala arbetsmiljön egentligen innebär och hur de har ett samband med vår hälsa kan vara hjälpsamt i dialogen kring att förbättra dessa brister.

Kursen har plats för upp till 20 deltagare per omgång

Kursen, som utformats av Kerstin Wentz (fil dr och överpsykolog på AMM Göteborg) och Mats Eklöf (leg. psykolog och docent vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet) vänder sig i första hand till skyddsombud, chefer och skyddskommittéer. Syftet är att genom fallmetodik utbilda deltagarna i hur man med hjälp av väletablerade begrepp inom organisatorisk och social arbetsmiljö kan analysera sin egen och medarbetares arbetsmiljö. Eller förenklat – att sätta ord på sin arbetsmiljö. I den aktuella kursomgången deltar skyddsombud inom Göteborgs stad.

Kursen tar avstamp i självstudier utifrån Mats Eklöfs bok ”Psykosocial arbetsmiljö –begrepp, bedömning och utvecklig”. I veckan hölls ett inledande litteraturseminarie där skyddsombuden möttes för första gången. Flera deltagare uttrycker ett lättnad efter att ha läst boken då de fått en struktur och en begreppsapparat att använda för att begripa och analysera olika faktorer i arbetsmiljön och hur de kan hänga ihop och samverka i att skapa ohållbara arbetssituationer. Deltagarna får under seminariet chans att lyfta utmaningar och brister de själva kan uppleva inom sina respektive arbetsplatser och kursledaren Mats påvisar hur dessa passar in inom olika begrepp och pålyser dess vetenskapligt belagda samband med följder såsom riskökning för ohälsa och minskat engagemang och arbetstillfredsställelse.

Efter det inledande seminariet följer under hösten två heldagar där deltagarna får arbeta med egna exempel från sina arbetsplatser där gruppen hjälps åt att analysera och fundera på sätt att arbeta med att förbättra olika faktorer i arbetsmiljön. Cirka ett halvår efter kursen avslutats hålls ett ytterligare möte för uppföljning. Det ska bli spännande att följa hur kursen tas emot av deltagarna och hur den blir behjälplig i deras roll som skyddsombud. En tanke och förhoppning är att kunna erbjuda en liknande utbildning inom vår sydöstra region via kliniken i Linköping.

Tycker DU att en sådan utbildning låter spännande och relevant? Kommentera gärna inlägget för att bidra till en bild av det behov som finns.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600