arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Temadag om personförflyttningar

Den 9 oktober bjuder vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping in till en temadag där kunskapssammanställningen från Arbetsmiljöverket presenteras: "Säkrare personförflyttningar – åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg". 

Vid temadagen presenterar vi författare kunskapssammanställningen och diskuterar vilka konkreta åtgärder i arbetsmiljön som kan bidra till att skapa säkrare personförflyttningar. Det är kunskap som kan vara ett stöd för både chefer och medarbetare i det dagliga praktiska arbetet. Det handlar om att skapa långsiktiga, hållbara metoder för personförflyttningar.

Temadagen belyser hur dessa arbetsmiljöåtgärder kan implementeras i verksamheten. Hur företagshälsovård och andra expertresurser kan bidra med arbetsmiljöåtgärder som skapar säkra personförflyttningar. Minke Wersäll från Arbetsmiljöverket bidrar med kunskap och erfarenheter kring hur vi kan jobba för en jämställd arbetsmiljö i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv.

Välkommen till vår temadag den 9 oktober

Det är vi författare som håller i temadagen den 9 oktober. Talare under dagen är jag, Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Emma Nilsing Strid, forskare, leg fysioterapeut vid Region Örebro län och  Kjerstin Stigmar, lektor och ergonom vid Lunds universitet samt Minke Wersäll, Sakkunnig Ergonomi och Jämställdhet, Arbetsmiljöverket. Är du upptagen den 9 oktober, eller vill ni på arbetet fördjupa er mer – varför inte anordna en egen utbildningsdag kring detta tema. Ta gärna kontakt för att bolla idéer.

Vi är glada för att våra samarbetspartners i vårt forskningsprojekt, Kommunal, SACO samt Vårdförbundet, prioriterar att närvara under temdagen.  Personförflyttningar är ett mycket vanligt arbetsmoment och vi behöver samarbeta för att förebygga skador och skapa säkra vårdmiljöer för både patienter/vårdtagare och medarbetare.   

Fortsatt forskning med mål att bidra till säkrare personförflyttningar

Jag vill också passa på att berätta att vi nu fortsätter med forskning inom området säkrare personförflyttningar inom studien "Patient and Workers safety Study" (PAWSS Länk till annan webbplats.). I forskningsprojektet samarbetar forskare från Region Östergötland, Linköpings Universitet och Region Örebro län. Vi har också ett nära samarbete med Arbetsmiljöverket, HR strateger och fackliga parter.

Vi i bloggteamet passar på att önska dig som läsare en trevlig sommar. Vi syns igen i augusti!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600