arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Medicinska kontroller vid arbete med kvicksilver

Kvicksilver är en intressant metall då den är flytande i rumstemperatur. Dess speciella egenskaper har gjort att den använts i termometrar, blodtrycksmätare men även i exempelvis amalgamfyllningar för tänderna. Dock har den klara negativa hälsoeffekter där den bland annat påverkar det centrala nervsytemet.

I takt med att man började förstå alla negativa hälsoeffekter som kvicksilver har samt att kvicksilver ansamlas i miljön så förbjöds användningen 2009. Detta förbud syftar till att förhindra att kvicksilver eller varor som innehåller kvicksilver släpps ut på marknaden eller exporteras från Sverige för att därmed minimera utsläppen till miljön.

Dock finns det undantag från förbudet så som batterier,elektroniska produkter men även ljuskällor så som lågenergilampor. Dettainnebär att det vid företag som tillverkar, hanterar eller återvinner sådanaprodukter kan finnas en risk för exponering för kvicksilver.

Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets föreskrift medicinska kontroller i arbetslivet (2019:3) i kraft. Denna innebär att det införs riktade hälsoundersökningar med tjänstbarhetsbedömning för arbetstagare som kommer sysselsättas eller sysselsätts i arbete med kvicksilver i någon form. Enda undantag är om arbetsgivare gjort en bedömning som visar att exponeringen är försumbar även utan personlig skyddsutrustning.  Sedan ska denna undersökning upprepas vart tredje år (enligt förslag, slutgiltig föreskrift är ej ännu ute).

I förslaget för föreskriften som var ute på remiss under 2018 fanns även med att man måste genomföra så kallad biologisk exponeringskontroll av  de anställda där man mäter kvicksilverhalten i blod. Anledningen till att man vill göra detta är att halten i blod väl avspeglar den faktiska exponeringen hos den anställda, mer så än luftmätningar. Dessa mätningar ska utföras återkommande med 6 månaders mellanrum. Beroende på vad dessa visar så blir det lite olika vad som sker.

Över 50 nmol/L så blir det stopp för arbete förindividen och vidare undersökningar till dess att man vet att exponeringen harsjunkit. Mellan 35 till 50 nmol/L så krävs utredning omdet beror på arbetsmiljön och eventuella åtgärder för att minska exponering omså är fallet. Under 15 nmol/L så anses personen vara lågtexponerad och om detta händer tre gånger (med sex månaders mellanrum) såbehöver man inte fortsätta med den biologiska exponeringskontrollen så längeman inte förändrar exponeringen.

Det återstår att se hur föreskriften blir slutgiltigt formulerad. Dock är det klart att om du arbetar inom eller för ett företag som tillverkar, hanterar eller återvinner produkter som innehåller kvicksilver så kommer det den 1 november 2019 att införas regler som påverkar arbetet och ställer högre krav kring kontroller av arbetstagare som utsätts för kvicksilver.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600