arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Medicinska kontroller i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) träder i kraft 1 november 2019.

Trots systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete finns det arbeten där risk för skada eller ohälsa kvarstår. Därför kräver Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren anordnar medicinska kontroller för arbetstagare i vissa arbeten.

Den nu gällande föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:06 har reviderats för att bli mer tydlig och för att stämma bättre in på nya EU direktiv och kända arbetsmiljörisker. Nytillkomna områden som berörs är handintensivt arbete och arbete med kvicksilver. Ändringar har bland annat genomförts för nattarbete, arbete med bly och klättring med stor nivåskillnad.

Föreskriften ”Medicinska kontroller i arbetslivet” omfattar:

 • arbete där vibrationer förekommer
 • handintensivt arbete
 • nattarbete
 • arbete med vissa kemiska produkter
 • arbete med fibrosframkallande damm
 • arbete med bly, kadmium eller kvicksilver
 • arbete med klättring med stor nivåskillnad
 • arbete med rök- och kemdykning, eller dykeriarbete  

Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivaren anordnar medicinska kontroller för arbetstagare i vissa arbeten.

Vid en medicinsk kontroll riktas kroppsundersökning, provtagning och frågor för att hitta tidiga tecken på hälsoeffekter kopplade till en viss exponering. Det kan röra sig om lungfunktionsnedsättningar och röntgenförändringar tydande på lungfibros vid kvartsexponering eller känselnedsättning vid arbete med vibrerande verktyg. Alla är vi olika.

Vissa personer kan bli sjuka av lägre exponeringar. Andra kan ha sjukdomar som ökar risken att drabbas hårdare av en yrkessjukdom eller ökar risken för olyckor. Det kan handla om att redan ha astma och exponeras för ämnen som kan ge allergisk astma. Det kan också handla om sjukdomar som plötsligt kan påverka medvetandet eller den fysisk prestation så som epilepsi eller hjärtsjukdomar. Sjukdomar som ökar risken för olycks- och dödfall i riskfyllda arbetsmoment så som rökdykning eller klättring i stolpar. De medicinska kontrollerna kan på gruppnivå även spegla problem på arbetsplatsen och ge underlag för åtgärder.

Arbeten i vissa exponeringar omfattas av krav på Medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg. Utan ett sådant intyg får man inte arbeta med bly, kadmium, asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer och härdplaster. Ej heller med rök- och kemdykning, dykeri och med klättring med stor nivåskillnad. Snart omfattas även kvicksilver. För att utföra en medicinsk kontroll och utfärdande av ett tjänstbarhetsintyg finns det kompetenskrav som specificeras för varje exponering i föreskriftens bilagor.

Det är viktigt att såväl företagshälsovård, arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare vet vilka regler som gäller och på bästa sätt använder sig av föreskriften för att förebygga skador och ohälsa. Seminarier om föreskriften kommer hållas runt om i landet hösten 2019. Detta sker i samarbete med Arbetsmiljöverket och de olika Arbets- och miljömedicinska klinikerna.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600