arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Svårigheten med att mäta elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält uppkommer så fort elektricitet passerar en ledare eller när det finns en spänningsskillnad mellan två föremål. I de flesta fall så rör det sig om små fält men på vissa arbetsplatser där en stor spänning eller strömstyrka används så kan fälten bli stora.

Så varför är då detta viktigt? Jo, exponering förelektromagnetiska fält innebär en risk för en rad hälsoeffekter där man delvispratar om direkta effekter så som påverkan på sinnesorgan, nerver och muskler.Det finns även indirekta effekter där de elektromagnetiska fälten påverkarimplantat i kroppen inklusive exempelvis pacemaker och stift/proteser genom attde stör ut dessa eller värmer upp dem.

På grund av de risker som finns så införde Arbetsmiljöverket 2016 en föreskrift (Elektromagnetiska fält 2016:3) som bygger på ett Europeisktdirektiv (2013/35/EU) som innehåller gränsvärden som ska skydda mot kändaomedelbara symptom och symptom till följd av påverkan på implantat. Dock är föreskriften (och underliggande direktiv) komplicerade vilket gör den svår attläsa och förstå. I ett försök att förenkla det hela så har tre olikavägledningar tagits fram som ska underlätta:

  • Vägledning för små och medelstora företag
  • Praktisk vägledning volym 1
  • Praktisk vägledning volym 2 med fallstudier

De två senare av dessa är gedigna skrivelser om hundratalssidor vilket gör att de är relativt svårlästa. Detta kan ställa till problemnär någon extern part, som kanske inte helt förstår föreskriften och hur manmäter elektromagnetiska fält, ska sälja in en tjänst med att mäta.

Vi uppmärksammades nyss på kliniken med denna fråga då vi fick in en fråga från ett företag där en extern part genomfört en mätning som lämnade en del att önska. På företaget finns induktionsugnar som används för att smälta metall. Dessa är kända för att generera stora elektromagnetiska fält. Av den anledningen så gjorde företaget helt rätt som beställde en mätning för att klargöra hur stora elektromagnetiska fält det rör sig om för att kunna arbeta med att minska riskerna för anställda.

Problemet som uppkom var att den externa parten uppmätte de elektromagnetiska fälten med en så kallad logger som var avsedd för att mäta frekvenserna mellan 30 Hz till 2 kHz medan de induktionsugnar det var frågan om arbetar vid en frekvens om 25 kHz. Som ni säkert förstår så lyckas denna mätning inte fånga den största risken på grund av fel frekvensområde. Detta är, lite klyschigt sagt, som att jämföra äpplen och päron.

Allt detta kokar ner till några punkter:

Det är svårt att mäta elektromagnetiska fält och i de handledningar som finns är det beskrivet att om det finns annan information så som från tillverkare så bör man undvika mätning/beräkning då det är komplicerat.

När det gäller kompetens som krävs för mätningar av elektromagnetiska fält så har arbetsmiljöverket skrivit på sin informationssida om elektromagetiska fält:

”Mätningar behövs i de fall då strömmar eller spänningar är så stora att det finns risk för att gränsvärden överskrids. För att genomföra sådana mätningar, då de verkligen behövs, krävs avsevärd kompetens och speciella mätinstrument. Sådana mätningar faller normalt sett utanför ramen för företagshälsovården och skyddsingenjörer. Kompetens att bedöma om det behövs mätningar eller inte finns vanligtvis inom företagshälsovården.”

Detta innebär att om man vill genomföra mätningar måste man försäkra sig om att den som ska utföra mätningarna har tillräcklig kompetens. Vid fallet med de felaktiga mätningarna som vi fick så var det tydligt att den som genomförde mätningen inte hade nog med kunskaper. Därtill så genomfördes endast mätningar utan att dessa värden ställdes i relation till de insatsvärden som finns för att skydda arbetstagare. Då detta görs rutinmässigt för andra typer av exponeringar (så som kemiska men även fysikaliska arbetsmiljörisker) så bör man kunna kräva detta vid en mätning.

Så är du en arbetsgivare som ska ha en mätning – se till att den som genomför det har rätt kompetens och kan ställa resultatet i relation till insatsvärden. Om du genomför olika mätningar – har du tillräcklig kompetens och rätt utrustning för att klara mätning av elektromagnetiska fält och rapportera detta?

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600