arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Åtgärder för säkrare personförflyttningar

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har jag tillsammans med två andra forskare skrivit kunskapssammanställningen ”Säkrare personförflyttningar – åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg”.

Den 20 maj bjuder Arbetsmiljöverket in till ett seminarium i Stockholm där vi forskare presenterar kunskapssammanställningen. Det här varit utmanade och lärorikt att dyka ner i den vetenskapliga litteraturen tillsammans med forskarkollegorna Kjerstin Stigmar och Emma Nilsing Strid.

Vid seminariet kommer vi att summera den vetenskapliga litteraturen som vi funnit inom området, hur man via arbetsmiljöåtgärder kan skapa säkrare personförflyttningar. Du får ta del av konkreta framgångsfaktorer och åtgärder som kan stödja både chefer och medarbetare i det dagliga praktiska arbetet. Det handlar om att skapa långsiktiga, hållbara metoder för säkra personförflyttningar.

Yttersta målet är att vi vill bidra till en sund och säker arbetsmiljö för medarbetare inom hälso- och sjukvården som även kan bidra till en säker vårdmiljö för patienter och vårdtagare. Att vi tillsammans, via forskning och behov som finns på arbetsplatser, fortsätter att genomföra verksamhetsnära förbättringar.

Charlotte Wåhlin, Emma Nilsing Strid och Kjerstin Stigmar, författare av den nya kunskapssammanställningen.

Hoppas att vi ses den 20 maj. Eller, så kanske vi hittar något annat forum där vi kan diskutera hur vi kan skapa säkrare personförflyttningar. Via Arbets- och miljömedicin i Linköping kommer vi att erbjuda seminarier, framför allt i vårt upptagningsområde; Östergötland, Jönköping och Kalmar.

Efter presentationen den 20 maj kommer kunskapssammanställningen att finnas tillgänglig via Arbetsmiljöverkets webbplats.

Jag kommer tillsammans med vår forskargrupp att jobba vidare med studier inom detta område. Jag är glad för att vi utvecklar ett verksamhetsnära samarbete med både chefer, medarbetare och fackliga parter. Det behövs om vi ska kunna bidra till en bättre arbetsmiljö i hälso- och sjukvård och omsorg.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600