arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Heltäckningsmattor, en hälsorisk ?

Nya heltäckningsmattor kanske också kan vara en hälsorisk. Kring detta behövs forskas mer. För några år sedan blev det väldigt populärt med ryamattor. Hur många har inte köpt en ryamatta till barnens rum?

På senare år har också marknadsföringen av heltäckningsmattor ökat. Från att intresset har varit helt dött sedan 70-talet är det nu i populärt igen. Mattorna ger minskat buller och till och med ökad trivsel, anser en del. Producenterna lockar med nya material som inte släpper ifrån sig damm och inte ska vara skadliga för hälsan.

Tidigare studier visar att människor med astma och allergi fick ökade besvär när de vistades i lokaler med heltäckningsmattor. Mattproducenter idag hävdar att moderna mattor är oproblematiska, även för dem med astma och allergi. Hur är det då egentligen?

En norsk forskargrupp har tittat på ett stort antal artiklar (492 st !) som publicerats om heltäckningsmattor under åren 1980-2017 och samband med astma och allergi. De flesta artiklarna avser mattor som ligger i offentliga miljöer typ skolor, kontor etc.

Man har inte hittat någon artikel som helt friskriver heltäckningsmattor som problem för inomhusmiljön. Tvärtom så visar senare data snarare att även moderna heltäckningsmattor fungerar som en parkeringsplats för föroreningar som kan virvlas upp i luften vid aktivitet. Det finns däremot inga studier som visar att föroreningar som deponeras på moderna heltäckningsmattor påverkar människor med astma och allergi.

Man kan i alla fall konstatera att den tredimensionella strukturen i mattorna möjliggör att det kan deponeras föroreningar som därefter kan virvlas upp i luften och nå andningsvägarna på de som befinner sig i lokalen. Man bör därför fortfarande vara försiktig med att installera heltäckningsmattor i till exempel skolor, daghem, kontor liksom barnens sovrum om det inte finns särskilda behov av exempelvis minskat buller.

Min slutsats av detta är att det är angeläget att forska vidare kring om även nya heltäckningsmattor kan ge hälsoeffekter.

Referens

Becher R, Örevik J, Schwarze PE, Nilsen S, Hongslo JK, Bakke JW. Do carpets impair Indoor Quality and Cuse Adverse ´Health Outcomes: A Review. Int J Env Res Pub Health 2018, 15,184.

Text: Bengt Ståhlbom, Arbets- och miljömedicin, Linköping.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600