arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Undersökning av din miljö och hälsa!

Hur många störs av buller? Hur många grannar störs av vedeldning eller exponeras för passiv rökning? Behöver fler analysera sitt dricksvatten från egen brunn eller mäta radon i sin bostad? Vad är vi oroliga för och hur påverkar det våra beteenden?

Igår fick jag förmån åka till Gotland och presentera Regionala miljöhälsorapporten 2017.

Gotland välkomnade oss med sol och värme, men trots idyllen på ytan visade rapporten på miljöfaktorer som besvärar gotlänningarna.

Rapporten baseras på nästan 7000 (6917) enkätsvar om hur människor i Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotland upplever sin omgivning, hälsa och upplevda besvär av olika miljöfaktorer. Man har bland annat fått besvara frågor om buller, fuktskador i hemmet, hur man uppfattar utomhusluften, hur ofta man äter fisk som kan innehålla miljögifter, solvanor, resvanor och grönområden.

Förhoppningen är att rapporten kommer att användas av kommuner, länsstyrelser och regionen som underlag inom samhällsplanering och för riktade kampanjer så att medborgarnas hälsa främjas.

Vi är glada att rapporten uppmärksammades på Östnytt. Läsa mer på SVTs hemsida "Stor undersökning av Östgötars och gotlänningars miljö"

Text:  Elisabeth Lindberg, specialistläkare vid Arbets- och miljömedicin, Linköping.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600