arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

God arbetsmiljö lönar sig

Ofta sätter arbetsgivare in åtgärder först när arbetsskada redan har uppstått. Vi behöver jobba mer förebyggande, men det kostar.

Om god arbetsmiljö lönar sig är en fråga som kommer att diskuters av tre professorer vid Arbets- och miljömedicinska vårmötet. Nedan kan du ta del av vad sessionen "God arbetsmiljö lönar sig" kommer att handla om.

Inom Arbets- och miljömedicin har vi traditionellt fokuserat på vad som orsakar ohälsa och risker. Utgångspunkten kan vara. Vad är acceptabel risk och hur reglerar vi risken med gränsvärden förbud, karv på utrustning mm.

En alternativ ingång är att dokumentera grunden för hållbar arbetsmiljö med långtidsfriska medarbetare. Det kommer mer och mer information om detta. Det finns också ett stort antal studier som visar att bra arbetsmiljö lönar sig. Denna kunskap har ännu inte fått det genomslag man kan önska sig.

Vid presentationen diskuterar vi frågor som handlar om:

  • Lönsamt för vem?
  • Vad är den enklaste vägen till effekt på hälsan?
  • Vad är prevention och promotion?
  • Hur når vi dem som kan påverka?

Professor Lotta Dellve, Göteborgs universitet, kommer att prata om "Hållbar styrning och ledning i offentlig verksamhet". 

Mycket pekar mot att offentlig verksamhet kommer behöva utföras under alltmer resurssnåla förhållanden. Ledningen och styrningen av verksamheten kan vara avgörande hur detta påverkar medarbetares och chefers arbetsmiljö och hälsosamma engagemang.

Många studier pekar på att mer hållbar styrning fokuserar verksamhetsnära arbetsförhållanden, att mer hållbar ledning och organisering integrerar perspektiv som rör arbetsmiljö med effektivitet och kvalitet liksom perspektiv från medarbetare, chefer, brukare mm.

I presentationen ges exempel på detta och på hur mer hållbara och attraktiva arbetsförhållanden kan skapas genom arbetsmiljöarbete som bygger på systemsyn.

Professor Jörgen Eklund, KTH och Helix, Linköpings universitet, kommer att prata om "Hur blir arbetsmiljöinterventioner strategiska?"

Arbetsmiljö betraktas ofta som en sidvagn till verksamheten, trots att många forskningsstudier visat att ergonomi och arbetsmiljö har en stark påverkan på kvaliteten hos levererade produkter och tjänster. Vidare kan också produktivitet och personalkostnader också påverkas positivt. Olika skäl beskrivs till att arbetsmiljöinterventioner inte betraktas som en kärnverksamhet.

Slutligen ges exempel på olika åtgärder som har lyft eller kan lyfta arbetsmiljöåtgärder till en strategisk nivå.

Vill du lyssna på Magnus Svartengren, Lotta Dellve och Jörgen Eklund så är du välkommen till sessionen som äger rum den 26 april på eftermiddagen.

Vid vårmötet den 25-27 april finns ett utbud av många olika föreläsare kring teman som rör arbetsmiljö, arbetsmedicin, kränkande särbehandling, ergonomi, återgång i arbete och miljömedicin. Ta gärna del av program och information angående anmälan här: Anmälan och program vårmöte 2018

Välkomna till Arbets- och miljömedicinska vårmötet! #vårmöte2018

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600