arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Åke Bergman om hormonstörande kemikalier

En av talarna på Vårmötet i Linköping är professor Åke Bergman. Åke Bergmans forskning har sedan 1990-talet varit fokuserad på hormonstörande ämnen. Bland annat har hans forskning om polybromerade difenyletrar (PBDEs) lett till ett stort genomslag internationellt.

På vårmötet kommer han att prata om hur kemikalier i vår miljö kan påverka människans hormonsystem.  Vi vet idag att ett antal kemikalier  påverkar människor och djur negativt genom sin interaktion med hormoner och hormonsystem. Vissa ämnen uppvisar mer tydliga samband medan andra mer indikerar sådana effekter.

Begreppet ”Endocrine disruptors” formulerades först i början av 1990-talet trots att hormonstörningseffekter noterats långt tidigare. Under åtminstone ett kvarts sekel har nu kemikalier med potential att störa vilda djurs och människors hormonsystem diskuterats och forskningen har successivt intensifierats.

Du kan se och lyssna till ett föredrag kring detta på Vårmötet i Linköping den 27 april. Åke Bergman kommer att lyfta fram exempel på både verkliga och potentiella hormonstörande kemikalier och andra ämnen där sambanden är mer otydliga. Titeln på Åke Bergmans föredrag är "Hormonstörande kemikalier: Kausalitet, samband eller bara indikationer".

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600