arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

NIVA sprider kunskap om arbetsmiljö!

Vi har bjudit in Birgitta Forsström som är director vid NIVA education till Arbets- och miljömedicinska vårmötet den 25-27 april. Hon kommer att berätta om NIVA som är en nordisk institution under Nordiska Ministerrådet. Deras främsta uppgift är att vara ett forum för kunskapsspridning inom området arbetshälsa och arbetsmiljö.

NIVA skapar nordiskt mervärde genom att organisera kurser, symposier, workshops och seminarier på avancerad nivå. En av de mest centrala utgångspunkter för NIVAs verksamhet är att institutionen bidrar till det nordiska mervärdet genom att de kurser man erbjuder är svåra att anordna för ett enskilt nordiskt land då det ofta saknas kritisk massa både beträffande expertis inom området och kursdeltagare.

Under sessionen belyser NIVAs direktör Birgitta Forsström processen då forskningsresultat omvandlas till kunskap som är tillgänglig för alla. Hon berättar också om deras utbud av kurser.

Några av kurserna som NIVA arrangerar under 2018:

22-24 maj: What Works: Moving Your OSH Information to Action Utilizing Best Practices of Digital Media

28-30 maj: Working hours and health

11-15 juni: Work Disability Prevention – Sociopolitical challenges for practice and research

27-29 augusti: From Research to Practice in Occupational Health and Safety

Här kan du ta del av ytterligare kurser som NIVA arrangerar Länk till annan webbplats.

Jag kommer som arbetsmiljöforskare och med min erfarenhet av att använda sociala medier att vara delaktig som föreläsare vid en av NIVA-kurserna;  "What Works: Moving Your OSH Information to Action Utilizing Best Practices of Digital Media".  Vid kursen föreläser flera internationella kommunikatörer och experter som bidrar till ett intressant program. Det känns så viktigt att vi utvecklar och förbättrar på vilket sätt vi kan sprida kunskap om arbetsmiljö via nya digitala kanaler och via sociala medier. Det handlar om att göra kunskap tillgänglig och att den kommer till nytta. Det är bland annat därför vi fortsätter att blogga via arbets- och miljömedicinbloggen.

Vid vårmötet den 25-27 april finns ett utbud av många olika föreläsare kring teman som rör arbetsmiljö, arbetsmedicin, kränkande särbehandling, ergonomi, återgång i arbete och miljömedicin.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600