arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Tillvarata äldre arbetskraft!

Den här veckan har vi bjudit in forskaren Agneta Lindegård Andersson från Hälsan och Stressmedicin i Göteborg för att berätta om projektet ”ArbetsKraft”. 

De undersöker vilka bakomliggande organisatoriska faktorer som ligger bakom svårigheten att få den äldre arbetskraften att stanna kvar i arbetslivet. Agneta är också  en av våra föreläsare vid Arbets- och miljömedicinska vårmötet 25-27 april. Hon föreläser om projektet och även om "Rekommendationer och effekter av doserad fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa".

Att ta sig an ett arbetsmiljö projekt där man skall arbeta med organisationer och inte med enskilda individer, kändes till en början som en spännande utmaning för en fysioterapeut/ergonom som jag  som under ett långt yrkesliv arbetat med nästa det mesta i arbetsmiljöbranschen. För visst har vi ergonomer under många år sett att det fattas någonting för att liksom få till det om vi ”bara” jobbar med individer. Vissa förhållanden i arbetslivet går inte att lösa på individnivå, hur gärna man än skulle vilja, därför kände det spännande att överta projektledarskapet för Göteborgsdelen av ”ArbetsKraft”.

I projektet "ArbetsKraft"undersöker vilka bakomliggande organisatoriska faktorer som ligger bakom svårigheten att få den äldre arbetskraften att stanna inom vård och omsorgsyrken. Nu talar jag inte om 63-åringarna som jag själv…utan om 55 åringarna som droppar av en och en av olika anledningar, där en av de främsta anledningarna är den dåliga arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala.

Min första uppgift blev att försöka värva organisationer som var villiga att vara med i en intervention (bara det namnet skrämde vissa..), som skulle identifiera vilka organisatoriska faktorer som skulle kunna ”facilitera”, även detta ord skrämde bort vissa…för äldre att stanna i arbetslivet. Detta visade sig vara i det närmaste ett forskningsmässigt självmordsuppdrag. Det tog nästan 1 år innan jag lyckats skrapa ihop 5 organisationer som kunde tänka sig att delta, redan här visade det sig att tidsbrist, brist på strategiskt planering, en del fördomar om äldre och deras arbetsförmåga, gjorde att intresset för att delta var närmast obefintligt.

Men som man säger i reklamen för ett känt spelbolag ”plötsligt händer det”, vad som hände var nämligen att frågan om äldre i arbetslivet med kraft kom upp på den politiska agendan på riksnivå…plötsligt blev det ”inne” att jobba med dessa frågor, man kunde koppla frågan till kompetensförsörjning, men även till de gigantiska rekryteringsproblem som man har inom vård/och omsorg. Sedan dess har projektet löpt på, en del strålande lösningar har presenterats, men svårigheter har också tonat upp sig längs vägen…

Om ni är intresserade av att höra mer, kom och lyssna när projektet presenteras på Arbets-och miljömedicinska dagarna i Linköping den 25-27/april 2018! Lovar att det blir spännande.

Väl mött! Hälsar den utsände från ArbetsKraft-projektet i Göteborg

Agneta Lindegård Andersson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600