arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Rörelse, mat och hjärtkärlsjukdom

Vid det Arbets- och miljömedicinska vårmötet i Linköping 25-27 april kan du lyssna på professor Mai-Lis Hellenius som håller föredrag kring mat, motion och hur det påverkar vår hälsa. Budskapet "hellre rund och rörlig än stillasittande" har hon fört fram vid flera tillfällen.

Arbetsplatsen är en utmärkt arena för att uppmuntra varandra och skapa möjligheter till motion och rörelse.

Nya undersökningar visar att vi aldrig suttit så mycket som idag och våra matvanor har i vissa avseenden försämrats. Vad betyder det för vår hälsa och vad kan vi göra? Mai-Lis Hellénius är professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har i många år forskat och undervisat om rörelsens och matens betydelse för vår hälsa.

Vi från Arbets- och miljömedicin hälsar Mai-Lis Hellenius varmt välkommen som föreläsare till Linköping torsdagen den 26 april.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600