arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ett spännande år 2018

Buller, utomhusluft, inomhusmiljö, radon, solvanor, skadliga ämnen i livsmedel och vattenmiljö, miljötobaksrök. Hur upplever vi miljön vi befinner oss i? Vad ska vi fokusera på, jobba mer med för att förbättra människors miljö? Miljöhälsorapporten ger oss en fingervisning.

Vi jobbar för fullt med att färdigställa den regionala miljöhälsorapporten och kommer att presentera den i början av februari. Du kommer att kunna ladda ner den från vår hemsida. Vi meddelar på bloggen !

I april anordnar vi Vårmötet för alla som är intresserade av arbetsmiljö och yttre miljö. Vi räknar med ett stort intresse, eftersom vi har många intressanta föredrag och talare.

År 2018 fyller Arbets- och miljömedicin i Linköping 40 år. Yrkesmedicin, som den tidigare hette, startade 1978 med Olav Axelson som chef. Något som bidrog till att kliniken startade var katastrofen med flygbränslet MC-77 där flera arbetare blev förgiftade och invalidiserade. Idag finns nya utmaningar, men många av de gamla hälsoriskerna finns kvar såsom asbest, kvarts, organiska lösningsmedel, tungmetaller osv. Det är viktigt att bibehålla kunskaperna kring de gamla farorna samtidigt som nya dyker upp.

Vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping tackar för det här året och önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År !!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600