arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ljugande konsulter?

Det pågår ett lurendrejeri mitt framför våra ögon. Den senaste tiden har jag fått ett flertal exempel på en moralisk kollaps där snikenhet går före ärlighet.

Det handlar om konsulter och om företagshälsor som medvetet eller utifrån en naiv okunnighet lurar arbetsgivare på hundratusentals kronor, och samtidigt skadar både individer och organisationer.

Detta är olyckligt ur flera aspekter. Det pågår så mycket bra arbete av företagshälsovården och andra experter där arbetsmiljön och hälsan främjas på olika vis. Tyvärr riskerar även detta positiva arbete att hamna i vanrykte om missbruket inom det område som jag i denna text beskriver tillåts att fortsätta.

För mindre än en vecka sedan blev jag uppringd av en förtvivlad och arg medarbetare hos en stor offentlig arbetsgivare. Han berättade att det nyligen genomförts en så kallad faktaundersökning på arbetsplatsen, efter att han anmält till arbetsgivaren att han blivit utsatt för kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren anlitade en konsult, som var från en av landets största företagshälsor med rikstäckande organisation. Konsulten påstod sig vara utbildad i faktaundersökningsmetodiken och utlovade att det skulle genomföras en utredning som följde faktaundersökningsmetodikens upplägg. Arbetsgivaren var nöjd, för detta var precis vad de ville ha. Vad som sedan följde var dock en process som i många stycken går stick i stäv med metodikens grundprinciper.

Resultatet blev ett minskat förtroende för arbetsgivaren och dennes arbetsmiljöarbete, ett raserat förtroende för företagshälsovården och en trasig människa som nu är både arg och förtvivlad.

Detta telefonsamtal är ett av flera exempel som nått mig den senaste tiden. Jag har fått kopior på fullständigt katastrofala utredningar. Jag har fått telefonsamtal från vissa konsulter som vill ha handledning efter att ha gått bort sig totalt i en inkompetent utredningsprocess och jag har fått samtal från arbetsgivare som undrar vad i all världen de har fått för utredning från påstått kompetenta konsulter.

Vad detta handlar om är att arbetsgivare numera, enligt OSA-föreskriftens uttryckliga råd (AFS 2015:4), ska se till att utredningar av kränkande särbehandling ska ske av en kompetent utredare som kan agera oberoende och med parternas förtroende. Tyvärr brister många arbetsgivare i sin egen kompetens, vilket gör att de hamnar helt i händerna på konsulter som påstår att de är kompetenta i dessa frågor. En del konsulter är verkligen kompetenta, medan andra tyvärr inte är det. Som en personalchef sa: Jag kunde aldrig drömma om att våran upphandlade företagshälsa, som ju är en av landets största och mest kända, skulle ljuga för oss i dessa frågor. Vi har betalt flera hundratusen för en utredning som faktiskt gjorde situationen värre!

Det finns en norsk utredningsmetodik som använts och förfinats i över tio år. Metoden är utvecklad av forskare och jurister i samarbete med norska Arbetsmiljöverket. Metoden kallas på norska för Faktaundersøkelse – alltså Faktaundersökning, på svenska. Jag har skrivit om den i min bok och jag brukar beskriva den som ”Golden Standard” då jag föreläser. Just nu utbildar sig många svenskar i metoden och i december går den första utbildningen i Sverige. Metoden behöver anpassas till svenska förutsättningar men inget i dess grundupplägg strider mot svensk arbetsmiljölagstiftning. Grundutbildningen är på tre dagar och därefter kan man gå ytterligare fyra fördjupningsdagar. Tyvärr tycker vissa konsulter att det känns onödigt med utbildning. De har hört att metoden är bra och kanske läst några sidor om den, och sen påstår de att de kan utreda! Andra utbildar sig ordentligt och vill verkligen leverera ett bra resultat, men tyvärr är de i minoritet än så länge.

Nyligen fick jag se en utredningsrapport där konsulten i inledningen påstod sig utgå från Faktaundersökningsmetodiken. Rapporten är därefter ett bevis på att konsulten inte förstått någonting av hur en utredning ska genomföras. Resultatet? Personalflykt och en rasande beställare!

Som avslutning har jag tre uppmaningar:

Ni konsulter som vill göra faktautredningar, se till att skaffa er gedigna kunskaper i metodiken samt handledning under utredningsprocessen. Att utföra en gedigen faktautredning är faktiskt svårt och fallgroparna är många. (Och ni konsulter som redan gör detta – fortsätt så, ni är ett föredöme som visar vägen för många!)

Tips: Gå en utbildning!

Tips igen: Ljug inte om att du kan något som du inte fullt ut behärskar.

Ni arbetsgivare som ska beställa utredningsinsatser: Lita inte på konsulterna! Begär att de bevisar sin kompetens i frågan; till exempel genom att ange sin utbildning inom metoden, vilka uppdrag konsulten redan genomfört, vem konsulten får handledning av om det uppstår svårigheter, hur konsulten källkritiskt bedömer motstridig information, och så vidare.

Tips: Begär en anonymiserad kopia på tidigare genomförd utredning.

Tips igen: Skriv in i beställningen att om konsulten genomför en utredning, som av en oberoende part bedöms ha allvarliga brister och inte hålla måttet såsom en faktautredning, så innebär det ett skadeståndsansvar för leverantören.

Ni företagshälsor som har anställda konsulter som ska leverera de tjänster som arbetsgivarna behöver, se till att de får drägliga arbetsvillkor som ger möjlighet till kompetensutveckling.

Tips: Ge konsulterna utbildning!

Tips igen: Låt inte snålheten bedra visheten!

Jag säger som den gamle kommunistledaren CH Hermansson en gång yttrade på en partikongress: ”Någon j-la ordning ska det vara!”

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600

    Relaterad information

    Exempel text...