arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ledarskapsutbildningar som funkar

En googlesökning på ordet ”ledarskapsutbildning” ger 144 000 resultat på 0,47 sekunder. Ändrar man till ordet ”chefsutbildning” är resultaten uppe i 50 900 på 0,39 sekunder.

Att hitta den utbildning som kan utveckla dina chefer och ledare på bästa sätt är minst sagt en djungel och skillnaden mellan bakgrunden bland de som erbjuder dessa utbildningar är nästan lika stor som utbudet.

Förra året blev det skandal när det uppdagades att Stockholms läns landsting lagt en miljard på konsulttjänster på fem år, av dem 850 miljoner för just ledarskapskonsulter. Det ställs dock höga krav på chefer och många gånger är man kanske inte förberedd att axla det ansvar som väntar som ny på jobbet. Dessutom väntar nya utmaningar som personal- och arbetsmiljöansvar. Så att dessa utbildningar är populära är inte speciellt konstigt. Frågan är dock – hjälper dom?

När det skrivs om ledarskapsutbildningar, både populärvetenskapligt, men även inom forskarvärlden, är ofta bilden att de inte ger mycket effekt alls. Utifrån vad en forskargrupp på University of Florida och Rice University, som sett på vad forskningen egentligen säger om ledarskapsutbildningar, verkar de dock kunna konstatera att det inte är att slänga pengarna i sjön – beroende på hur utbildningen ser ut.

Med ett urval på 26 573 individer i sammanlagt 335 studier har de i sin metaanalys hittat vissa premisser som verkar öka sannolikheten för att utbildningen faktiskt kan ge det den utlovar.

Vill man maximera det man i analysen kallat gynnsamt lärande spelar exempelvis platsen ingen roll. Det spelar heller ingen roll om deltagande är frivilligt eller obligatoriskt. För att cheferna ska ändra sitt beteende får man dock störst effekt om man själv får välja att delta och om utbildningen sker utanför kontorsmiljön. Men det gäller också att definiera vad man faktiskt vill ha ut av utbildningen (en så kallad behovsanalys), då resultaten tyder på att detta även kan underlätta inlärning då det ökar chansen att informationen är relevant för de som går kursen.

Andra viktiga faktorer som en utbildning bör erbjuda för att få till en beteendeförändring hos cheferna var bland annat:

  • Nyckelbeteenden (vilka avgränsade beteenden är viktiga inom er verksamhet)
  • Tydlig återkoppling
  • En blandning av information, demonstration och praktisk övning
  • Utspritt i tid (det gav bättre effekt att dela upp utbildningen på flera kortare pass än ett långpass, dock spelade det ingen roll om det var dagar eller veckor mellan tillfällena)

Författarna avslutar med att dra slutsatsen att alla utom sju av de 120 studier de sett närmare på tyder på att ledarskapsutbildningar kan ge positiva effekter på lärande, beteendeförändringar och organisatoriska utfall – oavsett hur de är utformade. Dock understryker de att det inte finns en ”one size fits all” när det gäller ledarskapsutbildningar, så ni kan med fördel söka efter någon som är lyhörd och kan anpassa sig efter just era behov – och använd checklistan ovan för att öka chanserna att få till önskade förändringar på er arbetsplats.

Referens: Lacerenza, C. N., Reyes, D. L., Marlow, S. L., Joseph, D. L., & Salas, E. (2017). Leadership Training Design, Delivery, and Implementation: A Meta-Analysis. The Journal of applied psychology.

Text: Lina Viita, psykolog vid Arbets- och miljömedicin i Linköping

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600