arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Spelmissbruk på jobbet

 Den här veckan ska en företeelse som förtjänar betydligt mera uppmärksamhet än den hittills fått, tas upp – spel, spelberoende eller spelmissbruk. 

Överdrivet spelande, med eller utan pengar, kan leda till spelberoende. Spelberoende påverkar inte bara privatlivet utan även arbetslivet. Spelare berättar att de har svårt att fokusera, sjukskriver sig och till och med spelar på arbetstid.

Det känns extra angeläget just nu för att den 20/6 -2017 fattades ett viktigt beslut av riksdagen; Spelmissbruk inkluderades i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen, som innebär att spelberoende jämställs i lagen med andra typer av beroenden som alkohol och drogberoende.

Det är väldigt goda nyheter för de spelberoende, deras anhöriga och arbetsgivare. Spelberoende har historiskt inte tagits riktigt på allvar, främst på grund av okunskap om bakomliggande orsaker till att man fastnar i spel och hur kraftigt det påverkar vårt belöningssystem.

Lagändringen om spelberoende har förhoppningsvis även öppnat upp möjligheten för alla (inte bara de som haft tur att bo i rätt kommun, haft råd att betala för vård själva eller har en arbetsgivare som betalat) att få professionell individanpassad utredning och vård.

Vi står även inför en omreglering av hela spelmarknaden som kommer få stora följder för hela vårt samhälle. Den syftar främst till att göra situationen bättre. Visst är de goda nyheter men det finns många saker att ta i beaktande.

Spelandet i Sverige ska hållas på en rimlig nivå. Därutöver ska spellagen tillämpas så att;

  • Spelen får ett högt konsumentskydd
  • Det råder hög säkerhet i spelen
  • De negativa konsekvenserna av spelande begränsas
  • Spel inte används som stöd i kriminell verksamhet.

Den nya spelmarknaden kommer påverka vår samhällsmiljö mycket utifrån att poker på krogen blir tillåtet som ändrar miljön avsevärt i vårt uteliv. De nya bolagen som får licens kommer att fysiskt kunna öppna butiker, Svenska spel kommer ur sina restriktioner om reklam utifrån att de tidigare inte har får marknadsföra de spel med hög riskpotential vilket de framöver får, detta påverkar spelmiljön avsevärt.

Det är modigt att lägga ansvaret för potentiella problemspelare i knät på restaurangpersonal, speciellt när det kan uppstå konflikter vid ett pokerbord där även alkohol finns välexponerat. På de svenska casinon vi har är säkerheten kring detta mer ordnad. Den nya regleringen kommer också ställa högre krav på vårdkedja för spelberoende nationellt. Vilket den absolut inte i dagsläget är rustad för.

Region Östergötland år 2016 redovisat en behovsanalys och brukardialog där en omfattande inventering av spelberoendeproblematiken sammanfattats. Där beskrivs att spelproblem/beroende är ett komplext fenomen som för med sig allvarliga sociala, ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenser, både för personer med spelproblem/beroende och för närstående. Även följder som självmord samt ökad risk för kriminalitet finns beskrivna.

Hur kan samhället medverka för att skydda befolkningen från att spela för mycket?

Det är särskilt svårt att avhålla sig från återfall för en person med spelproblem jämfört med kemiska droger. En alkoholist eller narkotikaberoende kan efter behandling välja att undvika situationer där droger förekommer men för en spelberoende är det närmast omöjligt att undvika spelreklam som frekvent visas på TV, internet, affischer och bussar. Vid samtal med erfaren personal på behandlings-hemmet Game Over i Linköping, framgår att en av de vanligaste anledningarna till återfall vid spel om pengar är erbjudande om riktad reklam med gratis spelrundor via mejl, post eller sms. Detta skulle i teorin kunna jämföras med att ge ett presentkort som kan lösas in på systembolaget till en alkoholist. En ytterligare riskfaktor enligt f.d. spelare är snabblånen. Erbjudanden om snabblån till höga räntor finns lätt tillgängliga på spelsajter precis i den tidpunkt som den spelberoende är ”i sin bubbla” och inte alls kapabel att ta logiska beslut. Det finns anledning att se över den aggressiva spelreklam som förekommer i dagens samhälle.

Vad händer nu gällande vård till spelberoende samt anhöriga?

I och med riksdagens beslut kommer främst landets kommuner och regioner/landsting att tillsammans hitta en optimal lösning. Vid samtal med f.d. spelare framgår att vårdbehovet ser olika ut hos olika individer, vissa föredrar samtalsterapi medan många säger att de aldrig skulle ha tillfrisknat utan vistelse på behandlingshem. Tillgängligheten på utvärderingar av de behandlingsmetoder som tillämpats fram till och med nu är begränsad, men om ett samarbete initieras mellan de som arbetat med spelberoende i Sverige, inkluderat behandlingshem, borde en grund till optimal individanpassad behandling kunna läggas främst för de spelberoende men det är viktigt att även de anhöriga vet att och var de kan få stöd vid behov. Det är ytterst viktigt att alla spelberoende får individanpassad hjälp och verktyg för att så fort som möjligt komma tillbaka till yrkesliv och god hälsa.

Det finns starka ekonomiska intressen bakom dagens spelreklam men frågan är om det är etiskt korrekt i relation till den nya lagens införande. Vad tycker ni läsare?

Det finns starka ekonomiska intressen bakom dagens spelreklam men frågan är om det är etiskt korrekt i relation till den nya lagens införande.

Text: Helen Karlsson, Miljökemist/Docent, Arbets- och miljömedicin

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600