arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Skapa ett rörelselyft för arbetslivet

Nu pågår den nationella kampanjen ”Tre lyft för Sverige” med målsättning att skapa ett hälsosammare Sverige för alla.

Med stort intresse kommer jag tillsammans med andra att engagera mig i kampanjen som lanseras av förbundet Fysioterapeuterna. Det handlar om ett rörelselyft för tre olika målgrupper;

 • För barn och unga
 • För personer i arbetsför ålder, för ett hälsosamt arbetsliv
 • För våra äldre

Som ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping så lyfter jag här fram budskapet kring ”Rörelselyft för ett hälsosamt arbetsliv”. Arbetsplatsen är en viktig arena där vi kan inspirera varandra och skapa möjligheter till rörelse, variation i arbetet och till ökad fysisk aktivitet.

Nedan kan du ta del av rekommenderade åtgärder för ett hälsosamt arbetsliv och även inbjudan till öppet hus på internationella fysioterapins dag som äger rum den 8/9 i Linköping #WorldPTday

Fysioterapeuterna presenterar följande åtgärder för ett rörelselyft i arbetslivet

Insatser från företagshälsovård

Att alla anställda får tillgång till aktiva åtgärder från högkvalitativ företagshälsovård där fysioterapeuten är en central resurs för att främja en hållbar arbetshälsa och ökad fysisk aktivitet via arbetsplatsen.

Gemensam diskussion och samverkan

Att en gemensam diskussion förs på arbetsplatsen där chef, medarbetare, fackliga företrädare och HR (Human : Resources) diskuterar hur den fysiska och psykiska hälsan kan stärkas genom en satsning på ett flexiblare arbetsliv. Vilka är vinsterna?

Organisatoriska åtgärder

Att man genom att utgå från vilka förutsättningar organisationen har eller kan skapa, ser över värdegrund, utformning av policys, lokaler och arbetsuppgifter samt möjligheter till variation i arbetet.

Att det skapas en stödjande kultur på arbetsplatsen där fysisk aktivitet uppmuntras och därigenom föregår med goda exempel där till exempel promenadmöten möjliggörs.

Skräddarsy den fysiska aktiviteten

Att den fysiska aktiviteten komplettera den belastning och de aktiviteter som en medarbetare utför under ett arbetspass. Intensitet och typ av träning måste väljas med omsorg.

Chefen kan skapa förutsättningar

Att chefens nyckelroll tydliggörs för att underlätta regelbunden fysisk aktivitet. Att investera i hälsa är lönsamt både för medarbetaren och arbetsgivaren.

Förbundet Fysioterapeuterna har tagit fram en folder som kort beskriver; ”Ett rörelselyft för ett hälsosamt arbetsliv”. Du kan också läsa mer om hela kampanjen på Fysioterapeuternas hemsida: Rörelselyft 2017 

Välkommen till Öppet hus i Linköping den 8 september på internationella Fysioterapins dag #WorldPTday

Öppet hus fredag 8 september 2017 i Linköping

Du som är intresserad av hur du kan få ett rörelselyft på din arbetsplats är välkommen till öppet hus fredagen den 8 september i Linköping. På förmiddagen bjuder vi på en föreläsning som just handlar om hur vi kan sätta arbetsplatsen i rörelse:

08.30-09.30 ”Sätt arbetsplatsen i rörelse och förebygg arbetsorsakade belastningsbesvär. Hur skapar vi hälsofrämjande arbetsplatser? Och hur kan vi tillsammans få ett rörelselyft för arbetslivet?”. Ulrika Lind Eriksson, ergonom/leg fysioterapeut vid AVONOVA företagshälsovård.

Under förmiddagen bjuder Fysioterapeuterna på ytterligare två föredrag:

10.00-10.45 ”Specifik träning för dig som vill förebygga och hantera knäbesvär”. Hanna Lindblom, leg sjukgymnast och doktorand, avdelning Fysioterapi, Linköpings Universitet samt motionsledare, Friskis & Svettis

11.00–12.00 ”Specifik träning och åtgärder som ger god effekt vid whiplash skada”. Professor/leg fysioterapeut Anneli Peolsson med forskargrupp, Avdelning Fysioterapi, Linköpings Universitet.

Under förmiddagen den 8/9 finns fysioterapeuter, ergonomer och forskare på plats som kan svara på dina frågor.

På eftermiddagen samlas många fysioterapeuter, tjänstemän och politiker för att diskutera hur vi kan skapa möjligheter för ”Alla att leva ett hälsosamt liv i rörelse”.

Arbetsplatsen är en utmärkt arena för att uppmuntra varandra och skapa möjligheter till fysisk aktivitet, både kopplat till arbete och till fritiden.

Den här veckan blev jag intervjuad av ”Sätt Östergötland i rörelse” om varför jag tycker att vi bör satsa på förebyggande insatser på arbetsplatsen, att skapa en kultur där fysisk aktivitet och rörelse uppmuntras. Läs gärna inslaget Arbetslivet behöver ett rörelselyft Länk till annan webbplats.

Välkommen att höra av dig om du har frågor om rörelselyftet eller om Öppet Hus på Fysioterapins dag den 8 september #WorldPTday

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600

  Kontakt

  Porträtt av Charlotte Wåhlin
  Charlotte WåhlinBitr. professor, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin