arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Riksmaten ungdom är i mål !

Riksmaten ungdom är en rikstäckande undersökning där syftet är att ta reda på kostens betydelse för hälsan. Den här typen av kunskap behövs för att kunna utveckla kostråd samt ge underlag för lagstiftning gällande livsmedel.

Vilken roll har arbets- och miljömedicin?

Höstterminen 2015 drog projektet igång med en pilot-studie för att sedan övergå till en intensiv period av fältarbete med skolbesök nästan varje vecka under sista året. Arbets- och miljömedicin i Linköping har haft en stor roll i projektet och bidragit till de 1304 blod och urin-prov som samlats in på de 123 skolor som besökts runt om i landet.

Fältprovtagningen

För en effektiv provtagning krävs noggrann planering och en genomtänkt logistik. Till varje skolbesök har tre medarbetare från Arbets- och miljömedicin varit på plats för att med ofta högt tempo samla in blodprover från ett stort antal individer under en begränsad tid. Arbetet har skett i flera viktiga steg.

Förberedelser

Till skillnad från att ta emot patienter på vår egen klinik där det finns provtagningsrum, laboratoriemiljö och all önskad utrustning måste allt tas med. Fältarbetet har varit på platser upp till 60 mil från hemmakliniken och då får ingenting saknas.

Ankomst till skolan

Väl framme vid skolan måste utrustning snabbt packas upp och förberedas för en intensiv dag av provtagning. Lokalerna där provtagning sker är av varierande standard och kräver en stor flexibilitet och anpassning för att provtagningen ska kunna hålla samma kvalitet trots olika förutsättningar.

Provtagningen

Med en genomsnittlig beräknad tid på 15 minuter per elev ska flera moment avklaras innan nästa elev är på ingång. Urin och blodprov lämnas samt längd och vikt registreras.

Efterarbete

När alla prover väl är insamlade och nedfrysta återstår flera moment innan analys kan börja. Prover och alla uppgifter registreras mot en databas och skickas därefter till Livsmedelsverkets biobank i Uppsala.

Ett beredskapsprojekt

Syftet med fältarbetet är inte bara en studie utan också en beredskapsövning för riktiga situationer där en effektiv provtagning kan behövas. Arbets- och miljömedicin har som uppdrag att utreda, förebygga och följa upp ohälsa kopplad till arbetsmiljö eller allmän miljö, vilket är starkt kopplad till Livsmedelsverkets uppdrag.

Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och i en rapport som publicerades på Livsmedelsverkets hemsida diskuteras hur den nuvarande kompetensen och laboratoriekapaciteten från arbets- och miljömedicinska kliniker kan tillämpas i en riktig situation. I rapporten ingår en utvärdering av erfarenheter från den inledande fasen av provtagningen i riksmaten ungdom (pilotprojektet 2015).

Uppföljning 2017- Är Arbets- och miljömedicin redo?

I en utvärdering av hela Riksmaten ungdom blev samtliga inblandade kliniker från Arbets- och miljömedicin tillfrågade om erfarenheter från Riksmaten ungdom har gett nog förberedelse för att kunna sköta en fältprovtagning på ett adekvat sätt i en riktig situation. Den generella uppfattningen var att projektet gett goda kunskaper och erfarenheter för att kunna bedriva en effektiv provtagning i skarpt läge. Till skillnad från tidigare, före projektets start, finns nu inte bara kompetens och erfarenhet, utan också anpassad utrustning lämpad för fältprovtagning.

Länkar

Projektet Länk till annan webbplats.

MSB rapport Länk till annan webbplats.

Tidigare blogginlägg om projektet

Projekt – kostvanor bland ungdomar

Text: Fredrik Nyqvist, miljövetare på Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600