arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Mår du dåligt i vissa byggnader?

När du kommer hem från en övernattning i sommarstugan märker du kanske hur sängkläderna luktar lite konstigt.

Du kanske minns doften du kände när du första gången steg in i sommarhuset under våren. Efter några dagar kanske du inte längre känner någon underlig doft. Ett tips är då att öppna fönsterna och vädra ut. Vi kan konstatera att det är vanligt med fuktskador i sommarhus som stått kalla under vinterhalvåret.

Under arbetsåret vistas man oftare i slutna arbetsrum som även de kan ha fuktskador på grund av brister i konstruktionen. Ungefär 10 % av byggnaderna som vi vistas i är fuktskadade.

Många får symtom vid vistelse i fuktskadade byggander

Man kan förutom att drabbas av irritation i näsa och svalg med nästäppa och rethosta även få hudutslag med klåda. Vissa personer blir onaturligt trötta vid vistelse i fuktskadade byggnader. Kvinnor drabbas oftare än män. Kvinnors luftvägar framstår i många undersökningar som känsligare än mäns.

Symtom vid vistelse i fuktskadade byggnader beror vanligen inte på allergier mot exempelvis mögel utan oftare på irritation mot kemikalier från nedbrutet byggnadsmaterial, exempelvis av mjukgörare i plast eller mögelgifter.

Åtgärder vid symtom: Om du känner irritation i luftrören eller andra symtom enligt ovan på arbetet kan du kontakta din arbetsgivare och be att få besöka din Företagshälsovård. Mår du dåligt i din egen bostad kan du kontakta en firma för utredning av sjuka hus. Bor du i en hyresbostad är det hyresvärden som har ansvaret för att utreda byggnaderna. Stöter du på patrull är det Miljökontoret i kommunen som kan hjälpa dig med utredningen.

Om man funnit förhöjd fuktkvot i byggmaterial i byggnad där man får symptom enligt ovan måste allt fuktskadat material avlägsnas om man ska ha en chans att slippa symptomen. Att måla över fuktskadorna räcker inte. Efter en tillräckligt ambitiös saneringen brukar symtomen försvinna efter någon vecka.

Efter några år kan även nya byggnader drabbas av fuktskador.

Cirka en tredjedel av de som vistas i fuktskadade byggnader brukar få symptom. Att endast några få drabbas är ingen ursäkt att avstå från utredning och sanering av byggnaden.

Barn som vistas i fuktskadade byggnader löper ökad risk att utveckla allergier mot pollen och djur. Både barn och vuxna löper ökad risk att utveckla astma. Även om risken för detta i det enskilda fallet är låg, bör man ju inte spela hasard med människors hälsa

Blogginlägg av: Ulf Flodin, Docent och överläkare vid Arbets- och miljömedicin i Linköping

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600