arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Machokultur på jobbet ett riskbeteende

Machokultur ökar risktagandet på våra arbetsplatser, skriver Arbetsmiljöverket i sitt Nyhetsbrev nr 7, 2017.

"Föreställningar om kön har betydelse för säkerhetsarbetet och arbetsrelaterade olyckor, särskilt inom mansdominerade yrken med hög andel olyckor. Könsnormer och yrkesidentiteter som framhåller fysisk styrka , uthållighet, risktagande och praktisk kompetens påverkar attityder till säkerhet, risktagande och arbetsmiljö", fortsätter Arbetsmiljöverket. På Arbetsmiljöverkets hemsida Länk till annan webbplats. finner du tre kunskapssammanställningar från 2017 kring detta.

Omkring 50 personer omkommer varje år på jobbet. Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män.

Den mexikanska revolutionshjälten Emiliano Zapata och brodern Eufemio, här i charro-dräkt med stora mustascher, patronbälten och sombreros ca 1910, kan sägas representera maschismokulturen i Latinamerika. (från Wikipedia)

En delförklaring är att män arbetar i högre grad än kvinnor på de arbetsplatser där olycksfrekvensen är hög. Men, machokultur kan också bidra till att man tar onödiga risker.

Machokulturen på våra arbetsplatser leder inte bara till fler olycksfall och dödsfall, det orsakar sannolikt också fler arbetsskador. Ett exempel på det beskrev Charlotta Wigander i ett blogginlägg i februari 2015. I det inlägget handlade det om byggjobbare som är utsatta för skadliga vibrationer, vilket kan orsaka kroniska kärl- och nervskador i händer och armar.  Attityden till yngre från de äldre kan ibland vara att "man ska inte gnälla över lite domningar i händerna". Beteendet beskrivs även av Catarina Nordander, överläkare på Arbets- och  miljömedicin i Lund, som utrett många patienter med vibrationsskador.

Machokulturen skapar andra problem på arbetsplatsen.  I en undersökning som Byggnads och Byggcheferna gjorde för några år sedan svarade ca 30 procent att det förekommer sexistiskt eller könsdiskriminerandespråk på arbetsplatsen. Ca 30 procent upplever sin arbetsplats ojämställd. Ca 45 procent trodde att branschen tappar personal pga arbetskulturen.

Från 2015 har Byggnads och Byggcheferna jobbat intensivt med frågorna, bl.a. har man skapat en gemensam hemsida, stoppamachokulturen.nu, och förhoppningsvis ska vi kunna se positiva förändringar inom byggbranschen i framtiden. Här kan du se deras informationsfilm.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600