arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ny Miljöhälsorapport släppt!

I onsdags var jag och min arbetskamrat Helen Karlsson på ett seminarium när Folkhälsomyndigheten släppte den nationella Miljöhälsorapporten 2017. Den baseras på enkätsvar om hur folk upplever sin hälsa och vilka miljöfaktorer som påverkar deras hälsa.

I år har Institutet för Miljömedicin lagt ner extra krut på faktainnehållet. Det tackar vi för! Det underlättar för oss när vi skriver vår regionala rapport. Varje deltagare fick en rykande färsk rapport i sin hand. Vill man ha en egen rapport, går det bra att beställa Miljöhälsorapporten.

Otroligt mycket folk hade lockats till seminariet, framförallt fanns ett stort intresse från länsstyrelsen och närliggande kommuner.

Jag, tillsammans med Antonis Georgellis, Centrum för Arbets- och miljömedicin (CAM) i Stockholm höll ett föredrag igår om vad de tidigare regionala miljöhälsorapporterna innehåller och hur vi har beskrivit geografiska skillnader i dem. Stockholm var föregångare till Miljöhälsorapporterna och har skrivit flera under årens lopp. Vi skrev en rapport om vuxna år 2009 och en om barn år 2013 och nu är rapporten för 2017 på gång. De gamla regionala Miljöhälsorapporterna kan laddas ner.

Just nu pågår skrivandet på de nya regionala rapporterna runt om i landet. De flesta beräknar vara klara i september-oktober. Vår rapport är en sammanställning av enkätsvar från Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Gotlands län. Tidigare har CAM i Stockholm skrivit en rapport för Gotland, men denna gång bestämdes att Gotlands enkätsvar skulle jämföras med kust- och inlandskommunerna i Kalmar län, vilket vi tror kan bli en bra jämförelse.

Till hösten får ni höra mer om resultaten från vår rapport!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600