arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

AFA-stöd till forskning om mobbning på jobbet

Glädjande så har Arbets- och miljömedicin och Linköpings universitet fått forskningsmedel från AFA till ett stort projekt om organisatorisk och social arbetsmiljö med särskilt fokus på mobbning på jobbet.

Förra veckan kom ett mycket glädjande besked. AFA försäkring beviljar nästan 3,5 miljoner till ett forskningsprojekt där AMM i Linköping och Linköpings universitet samarbetar. Projektet går under namnet ”Mobbning i arbetslivet – sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa”. Projektet ingår som en del inom det övergripande forskningsprojektet WHOLE (Work, Health Organization, Leadership, Experience) där organisationsfaktorers påverkan på organisatorisk och social arbetsmiljö undersöks.

I projektet som nu fått pengar ska ett representativt urval av personer från hela Sveriges arbetsliv få möjlighet att vid två olika tillfällen (med drygt ett år emellan) besvara ett omfattande batteri med frågor som bl.a. rör arbetsupplevelse, ledarskap, arbetsorganisation, hälsa/ohälsa, konflikter och mobbning. Förekomsten av mobbning kommer mätas på flera olika vis vilket möjliggör mer detaljerade och hållbara analyser jämfört med tidigare.

Tack vare projektet kommer vi till exempel få svar på hur vanligt det är med mobbning inom olika branscher och även uppdelat på kön och ålder. Vi kommer kunna undersöka olika riskfaktorer för mobbning och hur dessa påverkar varandra. Vi kommer också kunna få svar på hur vanligt det är att chefer respektive medarbetare är utsatta eller involverade i mobbningen.

Genom projektet kommer även ett nytt undersökningsmaterial/frågeformulär för organisatorisk och social arbetsmiljö tas fram där det kommer finnas normer för olika grupper och branscher.

Ansvariga för projektet är docent Michael Rosander från Linköpings universitet och psykolog Stefan Blomberg från Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Länkar

Information från AFA Länk till annan webbplats.

Information från Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600