arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vi stödjer manifestation för vetenskap

Den 22 april arrangeras march for science i Sverige och på många håll runt om i världen. Med detta blogginlägg vill vi uppmärksamma satsningen #marchforscience.  Vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping stödjer manifestation för vetenskap!

En av våra viktigaste uppgifter på Arbets- och miljömedicin är att sprida evidensbaserad kunskap, att nyttiggöra forskning till befolkningen och till arbetsplatser som bidrar till bättre hälsa. Vetenskapen behöver bli mer tillgänglig.

Vi har genom åren upptäckt att vi har stor nytta av att samverka med kommunikatörer, journalister och webbproducenter för att nå ut med kunskap. Via samverkan kan vi  uppmärksamma forskningsfrågorna och bidra till att evidensbaserad kunskap används.

Här kan du ta del av information om #marchforscience – Sverige Länk till annan webbplats.

Initiativet till #marchforscience kommer egentligen från USA.  I svenska sammahang har man översatt  March for Science till ”manifestation för vetenskap”. Initiativtagare till manifestationen i Sverige är  Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör och medlem i nätverket Forskom.

I manifestationen lyfts tre budskap:

  • Alla människor ska ha rätt till tillförlitlig evidensbaserad kunskap
  • Alla ska ges möjlighet att kunna förstå, granska, värdera och ta ställning till olika påståenden
  • Lyfta fram allt vetenskapen ger oss, för en nutid och framtid där vetenskapen har en självklar plats.

March for science den 22 april är tänkt som ett avstamp för fortsatt arbete med att sprida forskning. På samtliga arbets- och miljömedicinska enheter i Sverige pågår spännande forskning. Som jag ser det har vi ett otroligt viktigt uppdrag att sprida kunskap för att bl.a. förhindra att arbetsorsakade skador uppstår. 

Avslutningsvis så vill vi hälsa er välkomna till vår konferens Arbets- och miljömedicinskt vårmötet i Linköping med temat ”När forskning blir verklighet”. Datum: 25-27 april 2018. Boka in datumet redan nu!

Arbets- och miljömedicinska vårmötet 25-27 april 2018 "När forskning blir verklighet". Välkomna!

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vi tar också upp teman som rör implementering, kommunikation, mobbning, försäkringsmedicin och återgång i arbete. Ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600