arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Att vara chef och anklagad för att mobba!

Den här veckan har vi bjudit in docent Christina Björklund vid Karolinska Institutet som gästbloggare. Hon lyfter via forskningen fram chefens upplevelse av att själva vara utsatt för mobbning samt att vara anklagad för att mobba. Välkommen att ta del av inlägget nedan.

Christina Björklund vid Karolinska Institutet är forskningsledare för studien ”Chefer i skottlinjen”. Nu söker de fler chefer till den pågående intervjustudien.

Ett perspektiv som inte lika ofta uppmärksammas när det gäller mobbning varken i den offentliga debatten eller inom forskning är chefsperspektivet.

Vår forskargrupp vid Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, enheten för intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa har ett pågående projekt (3 år) ”Chefer i skottlinjen”. Det är jag som är forskningsledare för studien  där fokus ligger på chefers upplevelse av att själva vara utsatta för mobbning samt att vara anklagad för att mobba.

Vi har enkätsvar från 18 000 chefer samt intervjuat 20 chefer som blivit utsatta för mobbning. Preliminära resultat visar att ca 3,2 % av cheferna upplever sig utsatta för mobbning. Det skiljer sig mellan branscher där chefer inom statlig verksamhet (ca 7 %) var högst och privata verksamheter 2,3 % lägst i andelen utsatta. Något fler kvinnliga chefer (3,5 %) var utsatta för mobbning jämför med manliga chefer (2,8 %).

Preliminära resultat från intervjuerna visar att mobbning av chef uppkommer i högre grad vid omorganisation där högre chef byts ut, arbetsgrupper som inte vill ha en chef, starka informella ledare, otydligt ledarskap och struktur (överordnad chef sanktionerar mobbningen).

Vidare kunde vi se att faktorer som åskådareffekten, bristande handlingskraft hos överordnad chef/eller ledning samt syndabockstänkandet var hindrande för att mobbningssituationen skulle förbättras.

Chefer är också utsatta för mobbning visar en forskningsstudie från Karolinska Institutet.

Ser man det generellt så är det ca 9 % av den arbetsföra befolkningen i Sverige som uppger att de upplever sig utsatta för mobbning enligt Arbetsmiljöverket. Mobbning skadar inte endast den enskilda individen utan i längden såväl organisationen som samhället.

Vi söker nu chefer till en intervjustudie som är eller har blivit anklagade för att utsatta en eller fler personer för mobbning (kränkande särbehandling).

Nu befinner vi oss andra delen i studien där vi istället skall intervjua chefer som har blivit anklagade för att mobba. Vi behöver nu få kontakt med dig som befinner dig eller har befunnit dig i en situation där du blivit anklagad att utsatta en eller fler personer för mobbning (kränkande särbehandling).

Det vi främst vill studera är om det finns vissa mönster i att vara anklagad. Om underlaget är tillräckligt kommer vi eventuellt att jämföra om det finns skillnader mellan offentlig och privat sektor eller mellan kvinnor och män.

Välkommen att ta kontakt med oss forskare om du har frågor och om du vill delta i intervjustudien.

Christina Björklund, christina.bjorklund@ki.se

Elisabeth Björk Brämberg, elisabeth.bjork.bramberg@ki.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600