arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hur sjutton når vi 17-åringarna?

Läs inlägget nedan som handlar om hur vi kan nå ut till den kommande generationen för att förebygga arbetsskador, om hälsosam yrkesdebut och om att förebygga vibrationsskador i händerna. Se också filmen med budskap om hur kroppen ska hålla!

Den här veckan har vi bjudit in gästbloggare från Arbets- och miljömedicin i Örebro. Det är ergonom Eva Jangdin Bergström och kommunikatör Jens Qwarngård som bloggar.

Hur når vi ut till våra ungdomar? Hur förebygger vi arbetsskador?

För ett par år sedan fick vi på Arbets- och miljömedicin i Örebro det delikata uppdraget att informera barn och ungdomar mellan 6 och 19 år om kemikalier i vår vardag. Lärdomar från det och andra uppdrag påverkar i dag hur vi kommunicerar med våra yngre målgrupper.

En 6-åring och en 19-åring har självklart helt olika liv och olika sätt att se på världen. När uppdraget från Örebros landstingspolitiker trillade in började vi fundera på hur vi ska nå fram och vilka Örebros ungdomar överhuvudtaget lyssnar på. Har de några förebilder? Hur ser deras medievanor ut? Är kemikalier ett vanligt fritidsintresse bland högstadieelever?

Kändisar och datorspel

För att få svar besökte vi fyra skolor i Örebro kommun: lågstadium, mellanstadium, högstadium och gymnasium. Genom intervjuer och enkäter lärde vi oss om Kardashians, japansk popkultur, Counter-Strike och piercingar. Men en detalj återkom som en röd tråd: Youtube. Alla vi pratade med i alla åldrar, oavsett övriga intressen, använde Youtube.

Det här är ingen nyhet, video tar över mer och mer på nätet. Enligt undersökningen Svenskarna och internet använde 100 procent av 11–19-åringarna Youtube under 2016, som samtidigt är den allra populäraste sajten även högre upp i åldrarna.

Just den här undersökningen resulterade i nu pågående samarbeten med skolor som bland annat gör gymnasiearbeten om kemikalier. Vi samarbetar även med en medieutbildning där elever hjälper oss producera informationsmaterial om kemikalier. Win-win för alla inblandade.

Vibrationsskador het fråga

I dag är skador på grund av vibrerande handverktyg en av de mest aktuella arbetsmiljöfrågorna. Fler och fler ungdomar hamnar hos oss och andra arbets- och miljömedicinska kliniker, antingen för att de arbetat med vibrerande verktyg på fel sätt eller för att de inte hade förutsättningarna att klara vibrationer från handverktyg bra från första början.

För att få reda på ännu mer om just gymnasieungdomar inom de drabbade yrkena så gjorde vi inom projektet Hälsosam yrkesdebut en målgruppsanalys av elever i Örebros yrkesprogram. Resultaten från kemikalieprojektet var värdefulla, men vi behövde ta reda på om, var och hur eleverna ville få kunskap om just arbetsmiljöfrågor.

Några av lärdomarna var:

  • 80 procent av ungdomarna vill få informationen från sina yrkeslärare på skolan.
  • De vill ta del av levande exempel där yrkesarbetande personer berättar om hur de drabbats av exempelvis vita fingrar eller belastningsskador och vad de hade velat göra annorlunda.
  • Gästföreläsare verkade önskvärt, men är samtidigt tidskrävande.
  • Eleverna saknar kurser inom arbetsmiljö i skolan. Sedan gymnasiereformen Gy 2011 ska nämligen den kunskapen istället fås via respektive yrkeslärare.

Dessa lärdomar kompletterades med kunskap som Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm (CAMM) kommit fram till. De märkte att elever ofta tror att det är de själva som ansvarar för sin arbetsmiljö och att personliga skydd är det enda sättet att undvika skador – inte att arbeta bort riskerna. De såg samtidigt att rektorer ofta ansåg att det fanns rutiner för medicinska kontroller i skolan, medan skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare tyckte annorlunda.

Fram med kameran

För att nå fram till ungdomarna på det sätt de själva önskade valde vi att spela in några av våra möten med patienter, både på kliniken och på arbetsplatsbesök. Såväl ungdomar som äldre patienter tyckte att frågan var viktig och ställde gärna upp och berättade om hur deras besvär påverkar vardagen. Intervjuerna och annat material blev till slut filmen Hur ska kroppen hålla – handvibrationer på jobbet, som i första hand riktar sig till ungdomar som är på väg att välja yrke eller som praktiserar på arbetsplatser under arbetsförlagt lärande. Eftersom det är just en film hoppas vi samtidigt att vi även når elever med läs- och skrivsvårigheter.

Film rätt väg att gå?

Vilket genomslag filmen får återstår att se, men vi hoppas att den kommer användas av yrkeslärare och handledare för att vägleda elever, både innan de väljer yrke och när det är dags för praktik eller att börja jobba. Att intresset finns i branschen är det inga tvivel om – filmen väckte snabbt intresse bland skolor, fackföreningar och företag.

Hur tror du att vi kan arbeta preventivt och nå ungdomar kring arbetsmiljö- och miljömedicinfrågor? Är internet, sociala medier och film rätt väg att gå, eller finns det bättre sätt? Kanske i kombination med andra former? Lämna gärna en kommentar med dina idéer!

Stort tack till Eva och Jens vid Arbets- och miljömedicin i Örebro för ett intressant blogginlägg! Vi jobbar vidare på olika håll i Sverige för att vi i samverkan ska kunna förebygga skador och bidra till en hälsosam yrkesdebut.

Här kan ni ta del av tidigare blogginlägg som handlar om skadliga vibrationer

Beräkna din dagliga vibrationsexponering

Samverkan kan förebygga vibrationsskador

Hälsokontroller förebygger vibrationsskador


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600