arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Lunginflammation i dammiga miljöer

Lunginflammation är ett stort problem och i världen drabbas årligen 450 miljoner människor varav uppskattningsvis 4 miljoner av dessa dör (Ruuskanen et al 2011).

Sjukdomen är en inflammatorisk sjukdom och inflammationen orsakas vanligtvis av att lungan infekterats av virus eller bakterier. Resultatet blir att lungornas små lungblåsor (alveoler) blir vätskefyllda och att kroppen får svårt att ta upp syre.

Bakterier är den vanligaste orsaken till att lungan infekteras och bakterietypen pneumokocker kan påvisas hos cirka 50 procent av fallen. Tillståndet är allvarligt och det är viktigt att den som drabbas snabbt får behandling. I värsta fall kan lunginflammationen bli septisk – det vill säga att kroppens immunförsvar reagerar på infektionen vilket kan ge organsvikt och mycket svåra komplikationer. Risken för lunginflammation ökar om man exponeras för damm och partiklar. Sådan exponering förekommer i många arbetsmiljöer men en utsatt yrkesgrupp är svetsare där partiklar bildas såväl vid det förberedande sliparbetet som vid själva svetsningen.

Normalt använder svetsarna heller inte andningsskydd utan endast skyddskläder och ett ansiktsvisir med mörkt glas för att skydda ögonen mot det starka ljuset i svetslågan. De är alltså ofta exponerade för svetsrök och kommer då att andas in mycket partiklar.

Vi har nyligen i en fallbeskrivning visat på att fyra svetsare fått allvarlig septisk lunginflammation under tiden som de arbetat i ett större byggprojekt i Linköpingstrakten (Flodin et al 2017). Tre av dessa blev så svårt sjuka att det krävdes vård i respirator och den sammanlagda vårdtiden var mellan 11 och 25 dagar. För en av svetsarna var läget så kritiskt det krävdes intensivvård och behandling med en syresättande ”lungmaskin” på Karolinska sjukhuset. Idag är alla fyra friska och tillbaks i sitt arbete.

Risken för lunginflammation ökar med ålder och detta gäller förstås även för svetsare. Det finns ett vaccin som minskar risken att insjukna men en vaccinering är idag inget som rutinmässigt erbjuds äldre svetsare. För att minska riskerna är det som annars viktigt med insikt och kunskap och att såväl svetsarna själva, deras arbetsgivare och företagshälsovården blir väl medvetna om problemet. Att andas in höga halter av partiklar är aldrig bra och information om riskerna med detta, förbättrade arbetsrutiner, bortventilering av rökgaser, mera frekvent användning av andningsskydd samt också vaccinering av äldre svetsare vore något som skulle minska riskerna för lunginflammation.

Referenser

Wikipedia – Om lunginflammation Länk till annan webbplats.

Flodin U, Paues J, Åkerlind B, Leanderson P, Sjögren B. Svetsare – en riskgrupp för septisk pneumoni Länk till annan webbplats.. Läkartidningen 2017; 114: D6TW

Ochs M et al. The Number of Alveoli in the Human Lung. Am J Respir Crit Care Med 169; 120–124: 2004. Länk till annan webbplats.

Ruuskanen O, Lahti E, Jennings LC, Murdoch DR, Viral pneumonia, Lancet Länk till annan webbplats.,  377; 1264–1275: 2011.

Fakta

I våra lungor finns uppemot 500 miljoner alveoler (lungblåsor) och var och en av har en diameter på cirka 0,2 mm (Ochs et al, 2004). De är de yttersta delarna i lungan där blodet kan ta upp syre från luften och där den koldioxid som bildats i koppen kan avges. Vid lunginflammation samlas vätska i alveolerna vilket leder till ett försämrat gasutbyte.

Film om lunginflammation Länk till annan webbplats.

På engelska, men samma video med svensk textning är länkad till i informationen om lunginflammation på svenska Wikipedia.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600