arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Ström genom kroppen

Det slår till blixtsnabbt, färdas enklaste vägen, och skadar mest vid störst motstånd. Då man omtumlad konstaterar att man är överlevde, är faran inte över.

Jag talar om elektricitet. Det är som ett tveeggat svärd. Det underlättar vår vardag, men får vi det i oss i form av elstötar, elgenomgångar eller kontakt med ljusbågar kan vi ta skada. Då man kommit över den värsta chocken kan man akut få påverkan på flera organ och borde därför söka vård. Forskning visar även att skador kan uppkomma med fördröjning efter ett symptomfritt intervall.

300 elolyckor anmäls till Elsäkerhetsverket varje år. 1 500 personer söker på akutmottagning för elolyckor varje år. Tre av tio elektriker drabbas av strömgenomgång årligen, vilket skulle motsvarar 6 000 elektriker.

Hur det är med alla ”hemma-fixare” vet man inte. Siffrorna varierar och mörkertalet är troligen stort. Få olyckor rapporteras, och få söker sjukvård. Varför? Man Kanske anser att olyckan var självförvållad, skammen att man ”slarvade” i sitt arbete gör att man soppar det under mattan. Det är kanske för omständigt att söka vård, och man mår bra nu, eller iallafall hyffsat. Faran är över.  Är man säker på det?

Sök vård akut!

Nerver, blodkärl och fuktig hud ger liten resistens medan torr hud ger stor resistens. Detta innebär att huden (om den är torr) kan ta upp det mesta av energin och resultera i brännskador i huden. Det innebär också att huden kan vara intakt, medan strömmen har följt det som leder bäst, nämligen nerver och blodkärl. Blodkärl kan täppas till och framför allt tunna nerver kan skadas.

Hjärtat drivs av en egen elektrisk krets.  En strömgenomgång kan leda till hjärtrytmrubbningar som man inte själv märker av, även av vanlig ”hushålls-el” på 220V.  Muskelkramp, då till exempel händerna fastnar kring det strömförande föremålet, och inre brännskador kan orsaka muskelsönderfall. Myoglobin som släpps ut från musklerna kan i sin tur skada njurarna.

Skadade muskler kan också svullna, senhinnor som omger muskler och inbäddar kärl och nerver vidgas inte. Ett så kallat kompartment-syndrom uppstår, då trycket ökar och skadar det som finns innanför senhinnorna. Det finns alltså alla anledning att söka sjukvård akut. Varför spela rysk roulett med sin egen hälsa som insats?

Sena symptom

Man har sett att progredierande långvariga symptom kan uppstå hos personer som efter elolyckan uppfattat sig som återställda. Symptomen beror på var i kroppen strömmen gick. Det kan uppstå hål i nervcellers membran, så kallad ”Elektroporation”. Nervcellens funktion blir allt sämre och påverkar även muskeln den sammarbetare med. Detta kan yttra sig som smärttillstånd, muskelsvaghet och förändrad känsel för framför allt för värme kyla i den hand/arm som drabbades. Man har även sett påverkan på det så kallade autonoma nervsystemet. Det vill säga de nerver som styr svettningar, hudgenomblödning, reglering av urinblåsan och blodtrycket samt mannens förmåga till erektion.

Studier har även visat att man kan få problem med minnet, uppmärksamhet och sömn.  Vissa kan få hörselnedsättning och gråstarr. Man har ju varit med om en livshotande upplevelse och de få studier som är gjorda pekar på en ökad förekomst av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression och ångest. En studie visade att många som varit med om el-olyckor blivit mer försiktig i sitt fortsatta arbete.

Hur kan du undvika elolyckor?

För att förhindra framtida el-olyckor genom måste hela företaget arbeta aktivt med arbetsmiljöarbetet och främja säkerhetstänket. Detta gäller allt ifrån rutiner, riskbedömningar inför ett arbete påbörjas och planering av arbetet så att tidsbrist inte gör att man tummar på säkerheten. Det är också viktigt att anmäla olyckor och tillbud till arbetsgivare, Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket.

Här lite tips för dig som vill läsa mer

Om du vill ha konkreta råd om hur man förhindrar strömgenomgång och vad man ska göra om olyckan är framme läs mer på: Elsäkerhetsverkets hemsida samt deras folder ”Vägledning vid elolycka”

Jag rekommenderar även Elektrikernas hemsida med bl.a annat flödesschema hur man kan arbeta säkert med el: "Elsäkerhet"  samt "Korta filmer om el-säkerhet".

Om du önskar mer information om medicinska effekter se en översikt i Läkartidningen från december 2016 ”Elolyckor kan ge skador som visar sig efter lång tid”.

Text: Elisabeth Lindberg, specialistläkare, Arbets- och miljömedicin

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600