arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Metaller i blod hos boende i Glasriket!

Igår visade media stort intresse för en nysläppt rapport. Den har gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket och tillsammans med Linköpings Universitet och Institutet för miljömedicin.

Jag som arbetat med rapporten gav via ett pressmeddelande ett lugnande besked till boende i Glasriket.

”Att bo och vistas i Glasriket innebär inga förhöjda halter av metaller i blod och urin. Inte heller konsumtion av lokalt odlad frukt eller bär bidrar till exponeringen. Däremot har storkonsumenter av lokalt odlade rotfrukter, bladgrönsaker, övriga grönsaker, lokalproducerat kött som kyckling och lamm, och lokalfångad abborre, gädda, gös och lake högre metallhalter i blod och urin. Även rökning, glasbruks- och metallarbete bidrar till högre metallhalter.”

Vad är då en storkonsument?

De som har rapporterat att de äter lokalt odlade rotfrukter och grönsaker minst en gång per vecka och de som äter lokalproducerat kött och fisk minst en gång per månad. Det kan tyckas vara en ganska vanlig konsumtion och inte speciellt hög. Många äter ofta mer än så, i alla fall under sommarhalvåret men utspritt på hela året blandas det med varor köpta i affären. Metaller får man också i sig från dessa varor, så det kan vara svårt att särskilja varifrån metallerna kommer. Det vi såg var att metallhalterna i blodet och urin var högre hos konsumenter av lokala livsmedel jämfört med icke/sällankonsumenter och med dem som åt samma typ av livsmedel som inte var lokalt producerade.

Konsumtion mer än en gång per månad av lokalproducerad kyckling har medfört högre halter av kadmium och bly i blod.

Kan det bli några hälsoeffekter?

Än är faran inte helt över. Vissa grupper i befolkningen är mer exponerade för metallerna än andra, vilket jag också berättade för media. Studierna kommer att pågå lång tid framöver. Det är ett stort pussel att lägga för att kolla om metallexponeringen har bidragit till ökad risk för att utveckla sjukdom. Vi kommer att fortlöpande rapportera vad våra studier visar.

Som biolog och doktorand vid Arbets- och miljömedicin i Linköping har jag och mina kollegor en viktig roll att sprida ny kunskap till myndigheter och befolkning som baseras på fakta som kommer fram via forskning. Du får gärna sprida blogginlägget. Du är också välkommen att ställa dina frågor direkt här på bloggen i kommentarsfältet.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600