arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Grundskolor - inbjudan till forskningsprojekt

Vi är ett forskarteam som bjuder in grundskolor i Sverige att delta i ett forskningsprojekt som finansieras av AFA försäkring. Syftet med projektet är att förebygga psykisk ohälsa bland medarbetare som arbetar inom  grundskolan.

Stress och psykiska ohälsan är vanligt förekommande på våra arbetsplatser idag och är en av de främsta orsakerna till sjukskrivningar. En speciellt utsatt grupp är lärare och fritidspedagoger som står för en hög andel av långtidssjukskrivningar. Kunskapen är dock begränsad om hur arbetsgivare effektivt kan arbeta med att förebygga den psykiska ohälsan.

Forskningsprojektet som fokuserar på arbetsmiljön inom grundskolan startar hösten 2017 och pågår under tre år. Välkommen med er intresseanmälan att delta i projektet.

Under 2014 och 2015 var jag som arbetsmiljöforskare från Arbets- och miljömedicin i Linköping med i en forskargrupp som utvecklade evidensbaserade riktlinjer för hur man kan förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det var ett givande samarbete mellan forskare och konsulter från företagshälsan.  Riktlinjerna baseras på bästa tillgängliga forskning och är i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Här kan du ta del av dessa riktlinjer: "Riktlinjer psykisk ohälsa"

Vi söker nu skolor som är intresserade av att delta i vår forskningsstudie där vi undersöker hur man på bästa sätt kan implementera riktlinjerna i ordinarie verksamhet och därmed förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Hoppas ni vill delta! Du får gärna sprida informationen om vår studie på din skola.

Välkommen att ta kontakt med forskningsledare Lydia Kwak vid Karolinska Institutet om du vill veta mer om forskningsprojektet som är finansierad av AFA.

Vad innebär deltagande i projektet?

Projektet kommer att genomföras under 18 månader med projektstart i september 2017. Rekrytering av deltagande grundskolor kommer att ske via intresseanmälan. Alla deltagande skolor kommer att få utbildning.

En del skolor kommer att få ytterliga stöd med att arbeta strukturerat och systematiskt med att förebygga de risker som genererar psykisk ohälsa. Det sker bland annat genom workshops, arbetsmaterial och regelbundna teamträffar på arbetsplatsen.I forskningsprojektet fördelas dessa insatser på ett slumpmässigt sätt för att det vetenskapligt ska gå att utvärdera effekterna.

Datainsamlingen kommer att ske via enkäter och intervjuer vid olika tidpunkter.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera arbetssätt  och implementeringsstrategier för att stödja skolledare att tillämpa Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen inom deras verksamhet. Ytterst handlar det om att gemensamt utveckla arbetssätt som på ett effektivt sätt kan bidra till att förebygga den psykiska ohälsan bland medarbetare inom arbetsplats skola.

Projekt förväntas bidra till ett bättre systematiskt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och på sikt till ett hållbart arbetsliv genom minskat psykisk ohälsa och sjukskrivning för medarbetare som arbetar inom skolor.

Stress och psykiska ohälsan är vanligt förekommande på våra arbetsplatser idag. Vad anser du är orsaken till att den psykiska ohälsan har ökat bland medarbetare inom skolan?

Vi är glada för att vi i det här projektet har hittat samverkan mellan Karolinska Institutet, med oss vid Arbets- och miljömedicin i Linköping och med Lunds Universitet. Projektet leds av forskningsledare Lydia Kwak. Professor Irene Jensen är senior advisor i projektet. Övriga forskare som ingår i forskarteamet är;

Christina Björklund, docent, Karolinska Institutet

Lotta Nyberg, PhD, Karolinska institutet

Liselotte Schäfer Elinder, PhD, Karolinska Institutet

Gunnar Bergström, docent, Karolinska Institutet

Charlotte Wåhlin, PhD, Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland

Kjerstin Stigmar, PhD, Lunds Universitet

Forskningsprojektet finansieras av AFA försäkringar.

I forskarteamet ingår forskare från Karolinsk Institutet, Lunds Universitet samt från Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland.

Vi i forskarteamet ser fram emot att tillsammans med er som arbetar inom grundskolan få hitta arbetssätt som bidrar till bättre hälsa. Att vi tillsammans via forskningsprojektet kan förebygga den psykiska ohälsan som ökat i arbetslivet de senaste åren.

Välkommen att ställa frågor eller kommentera här på Arbets- och miljömedicinbloggen.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600