arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Nyheter om arbetsmiljö del 2

I det här blogginlägget får du ytterligare 5 tips på var du kan läsa om nyheter som rör arbetsmiljö och arbetsliv. Jag lyfter också fram spännande forskningsprojekt inom arbetsmiljöområdet där vi nyligen fått forskningsanslag.

Det finns några tidningar som skriver om arbetsmiljöfrågor som jag ofta läser och kan rekommendera:

 1. Tidningen Arbetsliv är en intressant facktidning inom området arbetsmiljö. Utgivare är Prevent Länk till annan webbplats.. Besök Tidningen arbetslivs hemsida och läs en av deras artiklar som handlar om; "Så kan stressen förebyggas".
 2. Tidningen Arbetarskydd är en annan läsvärd tidning. Vår kollega, psykolog Stefan Blomberg, vid Arbets- och miljömedicin i Linköping blev nyligen intervjuad. Läs: "Psykologen som specialiserat sig på att hjälpa mobbade" Besök deras hemsida: Arbetarskydd Länk till annan webbplats..
 3. Tidningen "Du och jobbet" är en oberoende tidning om arbetslivet som riktar sig till alla som vill göra arbetslivet bättre. För att få åtkomst till deras intressanta artiklar behöver du prenumerera.
 4. Tidningen Arbetet bevakar arbetsmarknadsområdet. Dom har börjat med en nyhet som jag gärna följer nämligen: "Veckans svep över arbetsmiljönotiser". Se deras hemsida: Arbetet Länk till annan webbplats.
 5. Tidningen Dagens samhälle lyfter ofta arbetsmiljö-  och arbetsmarknadsfrågor, med ett fokus på den offentliga marknaden. Även där kan man ta del av debattsvep som kommer varje vardagmorgon "Så får du koll på debatten". Se deras hemsida: Dagens Samhälle Länk till annan webbplats.

Glädjande så satsar AFA försäkringar Länk till annan webbplats. 30 miljoner på forskning för ett hållbart arbetsliv.

Forskning med fokus på arbetslivet

När det gäller forskning med fokus på arbetslivet beviljade AFA försäkringar nyligen anslag till 8 olika projekt "Forskning för hållbart arbetsliv". Vår projektledare Lydia Kwak med vår forskargrupp var en av dom som fick forskningsanslag. Vi ser verkligen fram emot att vi tillsammans ska få jobba med projektet: "Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen: En implementeringsstudie på organisations-, chefs- och medarbetarnivå inom skolan".  Projektet startar 2017.

Forskning med fokus på hälso- och sjukvården

Ett annat mer regionalt projekt, där jag fick besked i förra veckan, är att vi på Arbets- och miljömedicin tillsammans med forskargruppen får fortsatta forskningsmedel. Det är forskning som handlar om "Vårdskador och arbetsskador inom hälso- och sjukvården". En studie som kan bidra med kunskap för att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och säkerheten för patienter.

Just nu pågår en studie som handlar om "Vårdskador och arbetsskador inom hälso- och sjukvården". Jobbar du inom hälso- och sjukvården? Är du intresserad av att medverka i en intervjustudie?

En del i projektet är att via register analysera vilka arbetsskador och vårdskador som har förekommit under en 4-års period. Den andra delen i projektet är en intervjustudie. Under hösten söker vi medarbetare som jobbar inom hälso- och sjukvården till vår intervjustudie. Vi vill intervjua dig som har varit med om en vårdsituation som blev riskfylld för både dig och din patient. Där du skadade dig och där även patienten löpte risk att skada sig eller att dom faktiskt skadade sig.

Avslutningsvis så vill jag tipsa dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor att ta del av FHVforskning Länk till annan webbplats.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600